Aikuissosiaalityö

Sosiaali- ja terveyspalvelut » Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö tukee yli 18–vuotiaiden isokyröläisten sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimista suoriutumista elämän erilaisissa ongelmissa.

 

Sosiaalityön puoleen voit kääntyä, jos

  • tarvitset tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun
  • olet työtön ja tarvitset ohjausta työllisyyspalveluihin (esim. kuntouttavaan työtoimintaan) liittyvissä asioissa
  • mielenterveys- tai päihdeongelmat haittaavat elämääsi
  • olet kohdannut äkillisen kriisin
  • tarvitset sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa.
     

* Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta olevasta henkilöstä -lomake.