Mielenterveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut » Aikuissosiaalityö » Mielenterveyspalvelut

Tietoa Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen palveluista ja ajantasaiset yhteystiedot löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaep.fi.

 

Näitä sisältöjä ei enää päivitetä ja ne tulevat poistumaan vuoden 2023 aikana.

 

Mielenterveyspalvelut

Psykiatrinen sairaanhoitaja: Isossakyrössä matalan kynnyksen palveluna on psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto (os. Härkäkiventie 36, käynti terveysaseman pääovesta). Psykiatriselle sairaanhoitajalle voi varata ajan myös itse, et tarvitse lähetettä.
Psykiatrisen sairaanhoitajan toimenkuva on laaja ja monipuolinen, tarvittaessa työtä tehdään myös sosiaalitoimen työparina. Pääasiassa työ on yli 18 vuotiaiden kuntalaisten kohtaamista haastavissa elämäntilanteissa: tukea ja keskusteluapua erilaisissa elämäntilannevaikeuksissa ja mielenterveyteen liittyvissä ongelmatilanteissa yhdessä miettien keinoja asioiden ratkomiseen.

 

Aikuissosiaalityöntekijä neuvoo henkilöä, joka tarvitsee mielenterveyden häiriön vuoksi kuntouttavia palveluja. Mielenterveyskuntoutujille järjestetään sosiaalihuoltolain mukaisesti palveluja, kun henkilöllä on erityisiä vaikeuksia suoriutua arjesta mm. päivätoimintaa ja asumispalveluja.

 

Mielenterveyspalveluita tuottavat kuntien lisäksi sairaanhoitopiirit, yksityiset palveluntuottajat ja kolmannen sektorin toimijat eli erilaiset järjestöt. Mikäli koet tarvitsevasi apua mielenterveyteesi liittyen, avun hakeminen kannattaa yleensä aloittaa terveyskeskuksesta tai omasta työterveyshuollosta.