Mielenterveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut » Aikuissosiaalityö » Mielenterveyspalvelut

Mielenterveyspalvelut

Psykiatrinen sairaanhoitaja: Isossakyrössä matalan kynnyksen palveluna on psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto (os. Härkäkiventie 36, käynti terveysaseman pääovesta). Psykiatriselle sairaanhoitajalle voi varata ajan myös itse, et tarvitse lähetettä.
Psykiatrisen sairaanhoitajan toimenkuva on laaja ja monipuolinen, tarvittaessa työtä tehdään myös sosiaalitoimen työparina. Pääasiassa työ on yli 18 vuotiaiden kuntalaisten kohtaamista haastavissa elämäntilanteissa: tukea ja keskusteluapua erilaisissa elämäntilannevaikeuksissa ja mielenterveyteen liittyvissä ongelmatilanteissa yhdessä miettien keinoja asioiden ratkomiseen.

 

Aikuissosiaalityöntekijä neuvoo henkilöä, joka tarvitsee mielenterveyden häiriön vuoksi kuntouttavia palveluja. Mielenterveyskuntoutujille järjestetään sosiaalihuoltolain mukaisesti palveluja, kun henkilöllä on erityisiä vaikeuksia suoriutua arjesta mm. asumispalveluja.

 

Kunta järjestää mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa Kyröön Tuvalla. Päivätoiminnan tarkoituksena on mielenterveyskuntoutujien elämänlaadun kohentaminen ja omatoimisuuden ja aktiivisuuden ylläpitäminen. Päivätoimintaan kuuluu esimerkiksi mahdollisuus laittaa ruokaa, harrastaa liikuntaa ja kädentaitoja sekä keskustella yhdessä muiden mielenterveyskuntoutujien ja päivätoiminnan ohjaajien kanssa. Ole yhteydessä aikuissosiaalityöntekijään, jos haluat kyseiseen palveluun mukaan.

 

Päivätoiminnan ohjaajana  toimii Tiina Taipale.

 

Mielenterveyspalveluita tuottavat kuntien lisäksi sairaanhoitopiirit, yksityiset palveluntuottajat ja kolmannen sektorin toimijat eli erilaiset järjestöt. Mikäli koet tarvitsevasi apua mielenterveyteesi liittyen, avun hakeminen kannattaa yleensä aloittaa terveyskeskuksesta tai omasta työterveyshuollosta.