Päihdepalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut » Aikuissosiaalityö » Päihdepalvelut

Tietoa Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen palveluista ja ajantasaiset yhteystiedot löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaep.fi.

 

Näitä sisältöjä ei enää päivitetä ja ne tulevat poistumaan vuoden 2023 aikana.

 

Päihdepalvelut

Kunnan sosiaalityöntekijät ja psykiatrinen sairaanhoitaja ohjaavat päihdeongelmien hoitamisessa sekä antavat tietoa päihdehuollon erityispalveluista ja kuntoutuksesta sekä tekevät tarvittaessa yhteistyötä asiakkaan asioissa muiden hoitavien tahojen kanssa. Myös läheiset ja omaiset voivat olla mukana neuvotteluissa ja tapaamisissa.

 

Isonkyrön kunta ostaa päihdehuollon palveluja myös Vaasan kaupungilta. Päihdehuollon palveluihin voi hakeutua oma-aloitteisesti ja ne tukevat asiakkaan itsenäistä suoriutumista. Hoito perustuu luottamuksellisuuteen ja toiminnassa otetaan ensisijaisesti huomioon asiakkaan ja hänen läheistensä etu.

 

Päihdehuollon laitoskuntoutus palveluista tulee sopia Isonkyrön aikuissosiaalityöntekijän kanssa. Päihdehuollon laitospalveluihin tarvitsee kunnan maksusitoumuksen. Pitempiaikainen laitoskuntoutus kestää yleensä vähintään 4 viikkoa.