Sosiaaliasiamies

Sosiaali- ja terveyspalvelut » Aikuissosiaalityö » Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies

Seinäjoen kaupunki järjestää Isonkyrön kunnalle sosiaaliasiamiehen palvelut.

 

Lain mukaan sosiaaliasiamiehen tehtäviin kuuluu:

 

1. Neuvoa asiakasta tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa

 

2. Avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä kohtelustaan sosiaalihuollossa, lain 23 §:n 1 momentin mukaan

 

3. Tiedottaa asiakkaan oikeuksista

 

4. Toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

 

5. Seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehittymistä kunnassa sekä antaa siitä selvitys kunnanhallitukselle vuosittain

 

Sosiaaliasiamies on lähinnä neuvonantaja. Sosiaaliasiamies voi avustaa asiakkaita esimerkiksi selvittämällä lainsäädännön sisältöä, kertoa viranomaisten käytännöstä, ohjaamalla asiakkaan oikealle viranomaiselle ja neuvomalla miten päätökseen haetaan muutosta. Sosiaaliasiamiehellä ei ole oikeutta tehdä käytännön ratkaisuja, joten sosiaaliasiamies ei voi muuttaa sosiaalityöntekijän päätöstä.

 

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 24 § mukaan kunnalla on oltava sosiaaliasiamies, jonka tehtävänä on sosiaalihuollon asiakkaiden avustaminen heidän oikeuksiaan koskevissa asioissa.