Sosiaalityö

Sosiaali- ja terveyspalvelut » Aikuissosiaalityö » Sosiaalityö

Tietoa Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen palveluista ja ajantasaiset yhteystiedot löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaep.fi.

 

Näitä sisältöjä ei enää päivitetä ja ne tulevat poistumaan vuoden 2023 aikana.


 

HUOM!

Puhelinaika sosiaalityöntekijälle ma-pe klo 10-11.00.  Puhelinaikojen ulkopuolella mahdolliset puhelut ohjautuvat kunnan keskukseen.

 

Sosiaalityö

Sosiaalityöntekijän toteuttaman sosiaalityön tarkoituksena on auttaa ja tukea isokyröläisiä henkilöitä ja perheitä. Sosiaalityöllä vaikutetaan myös ympäröivään yhteisöön. Yhteydenotto sosiaalityöntekijään voi olla kertaluontoinen tai pitkäkestoinen riippuen tilanteesta. Sosiaalityöntekijä ohjaa, neuvoo ja auttaa erilaissa elämäntilanteiden vaikeuksissa.

 

Sosiaalityö on suunnitelmallista ja tavoitteellista asiakastyötä, jota tukee asiakkaan kanssa laadittu asiakassuunnitelma.