Kuntoutuksen asiakastyöryhmä

Sosiaali- ja terveyspalvelut » Aikuissosiaalityö » Työttömien palvelut » Kuntoutuksen asiakastyöryhmä

Tietoa Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen palveluista ja ajantasaiset yhteystiedot löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaep.fi.

 

Näitä sisältöjä ei enää päivitetä ja ne tulevat poistumaan vuoden 2023 aikana.

 

Kuntoutuksen asiakastyöryhmä

(ASRY)

 

Isonkyrön kunnassa toimii kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä (ASRY), joka auttaa sinua saamaan tarvitsemasi kuntoutuspalvelut.

 

Kenen asioita ryhmässä käsitellään?

 

Sinulla tai asioitasi hoitavalla työntekijällä on oikeus saada asiasi käsiteltäväksi asiakasyhteistyöryhmään, jos kuntoutus- ja työllistymisasioihisi ei mielestäsi ole löytynyt ratkaisua ja kuntoutustarpeita sekä vaihtoehtoja pitäisi arvioida yhdessä eri viranomaisten ja kuntoutuspalvelujen järjestäjien kanssa tai kuntoutus- tai eläkehakemukseesi tulee kielteinen päätös ja kuntoutusmahdollisuutesi vaativat lisäselvitystä.

 

Miten voit ottaa yhteyttä?

 

Voit pyytää asioitasi hoitavaa työntekijää ottamaan yhteyttä asiakasyhteistyöryhmään. Hän voi tehdä aloitteen asiasi käsittelystä työryhmässä, jos olet antanut siihen kirjallisen suostumuksen. Voit myös itse ottaa yhteyttä asiakasyhteistyöryhmän yhteyshenkilöön puh. 050 368 1824.

 

Miten asioitasi käsitellään ryhmässä?

 

Ryhmässä viranomaiset ja kuntoutuspalvelujen järjestäjät etsivät yhdessä sinun kanssasi ratkaisuja esimerkiksi kuntoutustarpeeseen, kuntoutuspalveluiden järjestämiseen, työllistymisen edistämiseen sekä kuntoutusajan toimeentulon järjestämiseen liittyvissä asioissa.

 

Keitä yhteistyöryhmään kuuluu?

 

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmään kuuluvat:

  • sosiaalityöntekijä
  • sosiaaliohjaaja
  • lääkäri
  • psykiatrinen sairaanhoitaja
  • työ- ja elinkeinotoimiston työntekijä
  • perusturvajohtaja

Mukaan voidaan kutsua myös muita asian käsittelyssä tarvittavia viranomaisia. Voit myös halutessasi ottaa tukihenkilön mukaan palaveriin.