Velkaneuvonta

Sosiaali- ja terveyspalvelut » Aikuissosiaalityö » Velkaneuvonta

Velkaneuvonta

Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

 

 

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut ovat siirtyneet 1.1.2019 lukien oikeusapu- ja edunvalvontapiireille, joissa sitä tuottavat oikeusaputoimistot. Muutos perustuu lakiin talous- ja velkaneuvonnasta (813/2017), joka tuli voimaan 1.1.2019.

 

Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin alueella talous- ja velkaneuvontaa tarjoavat Pirkanmaa, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan oikeusaputoimistot.

 

Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimisto

pohjanmaa.velkaneuvonta(at)oikeus.fi, puhelin  0295 661 245.

 

Talous- ja velkaneuvonnan uudet kotisivut www.talousjavelkaneuvonta.fi.

 

Toimipaikkojen yhteystiedot löytyvät osoitteesta  https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html