Ennaltaehkäisevät kotikäynnit

Sosiaali- ja terveyspalvelut » Iäkkäiden palvelut » Ennaltaehkäisevät kotikäynnit

Ennaltaehkäisevät kotikäynnit

Laki Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista astui voimaan 1.7.2013. Lain tarkoituksena on tukea koko ikääntyneen väestön toimintakykyä, terveyttä, hyvinvointia ja itsenäistä suoriutumista.
Ennaltaehkäisevä kotikäynti tarjotaan Isossakyrössä asuville, 80- vuotta täyttäville henkilöille. Ennaltaehkäisevät käynnit ovat lakisääteisiä ja tarkoitettu kotona asuville ikäihmisille. Kotikäynnin tavoitteena on tukea ikäihmisiä säilyttämään toimintakykynsä mahdollisimman pitkään ja tarjota heille tietoa saatavilla olevista palveluista.
Kotikäynnin tekee sosiaaliohjaaja. Sosiaaliohjaaja toimii myös tarvittaessa sellaisen kotona asuvan ikääntyneen henkilön vastuuhenkilönä, joka ei vielä ole muiden palveluiden piirissä. Kotikäynti on asiakkaalle aina vapaaehtoinen ja maksuton.

 

Sosiaaliohjaaja on yhteydessä asiakkaaseen ennen kotikäyntiä. Yli 80-vuotias voi myös itse olla yhteydessä sosiaaliohjaajaan ja pyytää ennaltaehkäisevää kotikäyntiä.