Kotipalvelu

Sosiaali- ja terveyspalvelut » Iäkkäiden palvelut » Kotipalvelu

HUOM!

Isonkyrön kunta aloittaa puhelinajat kotipalvelussa 5.10.2020. Puhelinajat  kotipalvelun ohjaaja Susanna Takanevalle ja sosiaaliohjaaja Jenni Peltoselle ma-pe klo 9.30-11.00. Puhelinaikojen ulkopuolella mahdolliset puhelut ohjautuvat kunnan keskukseen.

 

Kotipalvelu

Kotipalveluja voi saada, jos kotona selviytyminen on vaikeutunut ja asiakas tarvitsee säännöllistä henkilökohtaista apua päivittäisiin toimintoihin sairauden, vammaisuuden tai muun syyn takia. Kotipalveluita myönnetään yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Kotipalvelulla tarkoitetaan kotipalvelua ja muita kotona selviytymisen tueksi tarjottavia tukipalveluja, esimerkiksi lääkehuolto-, turvapuhelin- , pyykkihuolto- ja saunapalvelua sekä kuntouttavaa päivätoimintaa. Kotisairaanhoidon järjestää Seinäjoen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue. Kotipalvelun maksut määräytyvät palveluiden määrän, asiakkaiden tulojen ja perhekoon mukaan.

 

Säännöllinen kotipalveluapu ja kotisairaanhoito suunnitellaan yhdessä asiakkaan, omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa ja kirjataan yhteiseksi hoito- ja palvelusuunnitelmaksi. Kotipalvelun ja/tai kotisairaanhoidon käynnit sovitaan asiakkaan hoidontarpeesta riippuen. Kodinhoitoavusta ja/tai kotisairaanhoidosta peritään maksuasetuksen mukainen maksu käyntituntien ja asiakkaan yhteenlaskettujen bruttotulojen mukaan. Säännöllinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito on tarkoitettu tukemaan asiakkaan kotona asumista ja selviytymistä mahdollisimman pitkään.

 

Tilapäinen kotipalveluapu on tarkoitettu äkillisiin, tietyn ajan kestäviin ns. kriisitilanteisiin perheen ja yksittäisten asiakkaiden tueksi. Tilapäisestä kotipalvelusta peritään perusturvalautakunnan vahvistamat maksut.

 

Palvelupäivät on virkistys ja toimintapäivät kaikille isokyröläisille ikäihmisille. Palvelupäivillä on mahdollisuus myös osallistua mm. jalkahoitoon, käyttää kampaamopalveluja sekä varata hieronta-ajan. Ilmoitukset palvelupäivistä Pohjankyrö -lehdessä. Ilmoittautumiset suoraa päivätoimintaan puh. 06 4701 306.

 

Tämän linkin takaa kotipalvelun voimassaolevat asiakasmaksut.

 

Palveluseteli on käytössä ikäihmisten kotiavun saamiseen. Kotipalvelun ohjaaja myöntää palvelusetelin. Palveluseteli on määrärahasidonnainen palvelu.