Kotipalvelu

Sosiaali- ja terveyspalvelut » Iäkkäiden palvelut » Kotipalvelu

Tietoa Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen palveluista ja ajantasaiset yhteystiedot löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaep.fi.

 

Näitä sisältöjä ei enää päivitetä ja ne tulevat poistumaan vuoden 2023 aikana.


 

HUOM!

Isonkyrön kunta aloittaa puhelinajat kotipalvelussa 5.10.2020. Puhelinajat  kotipalvelun ohjaaja Susanna Takanevalle ja sosiaaliohjaaja Johanna Hyppöselle  ma-pe klo 9.30-11.00. Puhelinaikojen ulkopuolella mahdolliset puhelut ohjautuvat kunnan keskukseen.

 

Kotipalvelu

Kotipalveluja voi saada, jos kotona selviytyminen on vaikeutunut ja asiakas tarvitsee säännöllistä henkilökohtaista apua päivittäisiin toimintoihin sairauden, vammaisuuden tai muun syyn takia. Kotipalveluita myönnetään yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Kotipalvelulla tarkoitetaan kotipalvelua ja muita kotona selviytymisen tueksi tarjottavia tukipalveluja, esimerkiksi lääkehuolto-, turvapuhelin- , pyykkihuolto- ja saunapalvelua sekä kuntouttavaa päivätoimintaa. Kotisairaanhoidon järjestää Seinäjoen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue. Kotipalvelun maksut määräytyvät palveluiden määrän, asiakkaiden tulojen ja perhekoon mukaan.

 

Säännöllinen kotipalveluapu ja kotisairaanhoito suunnitellaan yhdessä asiakkaan, omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa ja kirjataan yhteiseksi hoito- ja palvelusuunnitelmaksi. Kotipalvelun ja/tai kotisairaanhoidon käynnit sovitaan asiakkaan hoidontarpeesta riippuen. Kodinhoitoavusta ja/tai kotisairaanhoidosta peritään maksuasetuksen mukainen maksu käyntituntien ja asiakkaan yhteenlaskettujen bruttotulojen mukaan. Säännöllinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito on tarkoitettu tukemaan asiakkaan kotona asumista ja selviytymistä mahdollisimman pitkään.

 

Tilapäinen kotipalveluapu on tarkoitettu äkillisiin, tietyn ajan kestäviin ns. kriisitilanteisiin perheen ja yksittäisten asiakkaiden tueksi. Tilapäisestä kotipalvelusta peritään perusturvalautakunnan vahvistamat maksut.

 

Palvelupäivät on virkistys ja toimintapäivät kaikille isokyröläisille ikäihmisille. Palvelupäivillä on mahdollisuus myös osallistua mm. jalkahoitoon, käyttää kampaamopalveluja sekä varata hieronta-ajan. Ilmoitukset palvelupäivistä Pohjankyrö -lehdessä. Ilmoittautumiset suoraa päivätoimintaan puh. 06 4701 306.

 

KOTIPALVELUN YÖPARTIO

Kotipalvelu organisoi Isonkyrön yöpartio-toimintaa.

 

Kenelle yöpartio on tarkoitettu:

Kotipalvelussa tehdään asiakkaalle palvelutarpeenarviointi ja asiakassuunnitelma, jossa sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa tarvitseeko asiakas yöpartion käyntejä.

Yhteyshenkilöt sosiaaliohjaaja 050 566 1920 tai kotipalvelun ohjaaja 050 434 6556.

 

Yöpartion asiakkaat ovat ennalta sovitut:

  • säännöllisen kotipalvelun asiakkaat, joilla asiakassuunnitelmassa määritellyt käynnit
  • kotipalvelun akuutit tilapäisasiakkaat (esim. sairaalasta kotiutumisen jälkeen, sovitaan tarvittavista tilapäiskäynneistä )
  • Turvapuhelinpäivystys asiakkaat

Välitöntä apua vaativat tilanteet, soita 112

Sosiaali- ja kriisipäivystykseen kuuluvat tilanteet, joissa tarvitaan kiireellisesti sosiaaliviranomaisen toimenpiteitä puh.044 470 0444

 

Palveluseteli on käytössä ikäihmisten kotiavun saamiseen. Sosiaaliohjaaja myöntää palvelusetelin. Palveluseteli on määrärahasidonnainen palvelu.

 

Kotipalvelun asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen.

 

Asiakasmaksun alentaminenTarvittaessa asiakkaan on mahdollista hakea asiakasmaksun alennusta. Päätös asiakasmaksun alentamisesta tehdään yksiköllisen harkinnan perusteella huomioiden asiakkaan ja hänen perheenjäsentensä tulot ja menot sekä varallisuus. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen taloudellisilla syillä tai elatusvelvollisuuden vaarantumisen takia koskee sosiaalihuollon maksuja maksukyvyn mukaan määräytyviä maksuja. Asiakasmaksun perimättä jättäminen ja alentaminen ovat ensisijaisia toimenpiteitä toimeentulotukeen nähden.

Pitkäaikaisen laitoshoidon, palveluasumisen ja kotihoidon maksut voidaan alentaa tai jättää perimättä myös huollollisten syiden perusteella. Asiakkaan on myös mahdollista sopia maksusuunnitelmia laskuttajan kanssa, jos laskun maksaminen kerralla ei ole mahdollista.

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1021/2020 ) 11 § mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista.