Kotipalvelun tukipalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut » Iäkkäiden palvelut » Kotipalvelun tukipalvelut

Tietoa Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen palveluista ja ajantasaiset yhteystiedot löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaep.fi.

 

Näitä sisältöjä ei enää päivitetä ja ne tulevat poistumaan vuoden 2023 aikana.


 

HUOM!

Isonkyrön kunta aloittaa puhelinajat kotipalvelussa 5.10.2020. Puhelinajat kotipalvelun ohjaaja Susanna Takanevalle ja sosiaaliohjaaja Johanna Hyppöselle ma-pe klo 9.30-11.00. Puhelinaikojen ulkopuolella mahdolliset puhelut ohjautuvat kunnan keskukseen.

 

Kotipalvelun tukipalvelut

Kotipalvelun tukipalveluista voit kysyä kotipalvelun ohjaaja Susanna Takanevalta.

 

Ateriapalvelu

 

Kotona asuville ikä-ihmisille kotipalveluaterioita kotiin toimittaa yksityiset palveluntuottajat. Voit kysyä kotipalvelun ohjaajalta palveluntuottajista.

Lisäksi Palvelukeskus Laurilassa on ruokailu mahdollisuus.

 

Kauppapalvelu

 

Säännöllisessä kotipalvelussa olevien on mahdollista saada kauppapalvelua.

 

 

Turvapuhelinpalvelu

 

Turvapuhelinpalvelu on tukenasi, kun tarvitset apua kotona asumisessa.
Turvapuhelin myönnetään tarveharkinnan mukaan. Hätätilanteessa hälytykset tehdään rannekepainikkeella. Isonkyrön kunta ostaa turvapuhelinpalvelut Add Securelta.

 

Palvelupäivät

 

Palvelupäivät on virkistys ja toimintapäivät kaikille isokyröläisille ikäihmisille. Palvelupäivillä on mahdollisuus myös osallistua mm. jalkahoitoon ja käyttää kampaamopalveluja. Ilmoitukset palvelupäivistä Pohjankyrö -lehdessä. Ilmoittautumiset suoraa päivätoimintaan puh. 06 4701 306.

 

Päivätoiminta ja päivähoito

 

Päivätoiminnasta ja päivähoidosta voit lukea lisää viereisestä palkista.

 

Lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu

 

Kotipalvelun ohjaaja tekee päätöksen siitä, kuka kuuluu koneellisen lääkejakelun piiriin.
Kriteerit löytyvät tästä.

 

Kotipalvelun tukipalveluista perittävät asiakasmaksut löytyvät tästä linkistä.

 

Asiakasmaksun alentaminen. Tarvittaessa asiakkaan on mahdollista hakea asiakasmaksun alennusta. Päätös asiakasmaksun alentamisesta tehdään yksiköllisen harkinnan perusteella huomioiden asiakkaan ja hänen perheenjäsentensä tulot ja menot sekä varallisuus. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen taloudellisilla syillä tai elatusvelvollisuuden vaarantumisen takia koskee sosiaalihuollon maksuja maksukyvyn mukaan määräytyviä maksuja. Asiakasmaksun perimättä jättäminen ja alentaminen ovat ensisijaisia toimenpiteitä toimeentulotukeen nähden.

Pitkäaikaisen laitoshoidon, palveluasumisen ja kotihoidon maksut voidaan alentaa tai jättää perimättä myös huollollisten syiden perusteella. Asiakkaan on myös mahdollista sopia maksusuunnitelmia laskuttajan kanssa, jos laskun maksaminen kerralla ei ole mahdollista.

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1021/2020 ) 11 § mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista.