Palvelukeskus Laurila

Sosiaali- ja terveyspalvelut » Iäkkäiden palvelut » Palvelukeskus Laurila

Palvelukeskus Laurila

Ohjeita turvalliseen tapaamiseen palvelukeskuksessa korona-aikana.

 

Nyt WhatsApp-videopuhelu  yhdistää, kun vierailu ikäihmisen luokse ei ole mahdollista.

 

 

Laurilan palvelukeskuksesta löytyy saman katon alta kotipalvelu, kotisairaanhoito, fysioterapia, päivätoiminta, keittiö, palvelukoti, hoivaosasto, terveysasema, työterveys sekä mielenterveyspalvelut.

 

Aino- ja Reinokoti tarjoavat tehostettua palveluasumista ja hoivaosasto laitoshoitoa henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja valvontaa, eivätkä enää selviydy kotonaan sinne annettavien palvelujen ja tuen turvin.

 

Aino ja Reinokodin asunnot ovat vuokra-asuntoja, jotka kalustetaan itse. Asukas maksaa itse asumis-, ruoka- ja lääkekustannuksensa. Hoivaosastolla maksuperusteena on laitoshoidonmaksu, joka pitää sisällään lääke-, ruoka ym. kustannukset.
Hoito- ja asumiskustannuksiin on mahdollisuus saada Kelata eläkettä saavan hoitotukea sekä palvelukotiin myös asumistukea.

Reino- ja Ainokodin voimassaolevat asiakasmaksut.

Hoivaosaston voimassaolevat asiakasmaksut.

 

 

Reino- ja Ainokotiin haetaan hakemuksella. Hakemuksen voit tulostaa tästä. Hakemuksen voi myös noutaa kunnan keskuksesta tai palvelukeskuksen johtajalta tai pyytää lähettämään postitse. Hakemus palautetaan palvelukeskuksen johtajalle. SAS-ryhmä käsittelee tulleet hakemukset.

 

Asumis- ja pitkäaikaishoitopalveluiden lisäksi palvelukodissa ja hoivaosastolla annetaan kuntouttavaa jaksohoitoa. Jaksohoidon tarkoituksena on kotona asumisen tukeminen.
Hoivaosasto tarjoaa myös jatko- ja kuntoutushoitoa vastaanotolta, terveyskeskuksen vuodeosastolta tai keskussairaalasta tuleville asiakkaille.

 

Palvelutarvetta arvioidaan aina hoidon ja kuntoutuksen aikana. Avuntarpeen muuttuessa mietimme yhdessä eri palvelu- ja asumisvaihtoehdoista sopivimman.

 

Palvelukeskus Laurilassa eletään virikkeellistä, elämänmakuista ja kuntouttavaa arkea. Palvelukeskuksen viriketoimintaan kuuluu monipuolista toimintaa aina jumpparyhmistä erilaisiin askarteluryhmiin ja tanssituokioihin. Jokaisen asukkaan kuntouksessa ja hoidossa huomioidaan toiminnallisuus ja itsenäisyys. Asukasta kannustetaan osallistumaan arjen askareisiin, toimintatuokioihin sekä muihin palvelukeskuksen toimintoihin, kuitenkin siten, että jokaisen yksilöllinen tilanne ja voimavarat huomioidaan. Asukasta kannustetaan tekemään asioita ja puuhia itse sekä aktivoidaan. Asioita ei tehdä tehdä asukkaan puolesta hänelle valmiiksi vaan niitä tehdään yhdessä asukkaan kanssa. Apua ja tukea on aina tarjolla ja asukkaan saatavilla hänen niin toivoessaan.

 

Henkilökunta luomassa hyvää oloa

 

Palvelukeskus Laurilan asukkaista huolta pitää sydämellään työtään tekevä ammattitaitoinen sosiaali ja/tai terveysalan koulutuksen saanut henkilökunta. Henkilökunnan ammattitaidosta pidetään huolta säännöllisien lisä- ja täydennyskoulutuksien avulla. Asukkaan lähipiiri, ystävät ja muu tukiverkosto on aina tervetullut osallistumaan asukkaan ja palvelukodin arkeen ja juhlaan.