Lapsiperheiden sosiaalityö

Sosiaali- ja terveyspalvelut » Lapsiperheiden palvelut » Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityö on pitkäjänteistä sosiaalityötä niiden perheiden kanssa, joissa asuu alaikäisiä lapsia. Lapsen etu on aina ensisijainen.

 

Lapsiperheiden sosiaalityön sosiaalityöntekijään voi ottaa yhteyttä:

  • tarvitset neuvoa ja ohjausta
  • perheessä on taloudellisia vaikeuksia
  • päihteidenkäyttö vaikeuttaa omaa ja läheisten elämää
  • perheessä on väkivaltaa
  • perheessä on muita kriisejä

Jos perheen lapsesta tulee lastensuojeluilmoitus, sosiaalityöntekijä selvittää perheen tilanteen ja arvioi tuen tarvetta. Perhettä autetaan löytämään ratkaisuja erilaisiin vaikeisiin tilanteisiin. Jos selvityksen jälkeen päätetään aloittaa lastensuojeluasiakkuus, sosiaalityöntekijä laatii yhdessä asiakkaan kanssa asiakassuunnitelman, jossa määritetään, miten asiakas pystyy parantamaan elämäntilannettaan. Lastensuojelussa tehdään lapsesta asiakassuunnitelma, josta käyvät ilmi mahdolliset saatavat tuet ja toimenpiteet.

 

Lapsiperheiden sosiaalityöntekijä on Virpi Tolonen.