Lastensuojelu

Sosiaali- ja terveyspalvelut » Lapsiperheiden palvelut » Lastensuojelu

Tietoa Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen palveluista ja ajantasaiset yhteystiedot löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaep.fi.

 

Näitä sisältöjä ei enää päivitetä ja ne tulevat poistumaan vuoden 2023 aikana.

HUOM!

Puhelinaika sosiaalityöntekijälle  ma-pe klo 10-11.00.  Puhelinaikojen ulkopuolella mahdolliset puhelut ohjautuvat kunnan keskukseen. Kiireellisissä asioissa yhteydenotto sosiaalipäivystykseen 044 4700 444.

 

Lastensuojelu

Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

 

Tietoja lastensuojelusta eri kielillä: www.lastensuojelu.info

 

Lastensuojeluilmoitus

 

Sosiaalityöntekijä saa usein tietää lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta lastensuojeluilmoitusten kautta. Viranomaisilla ja muilla ammattihenkilöillä on velvollisuus tehdä ilmoitus ja yksityishenkilöt voivat tehdä sen, jos lapsen tilanteesta herää huoli. Lapsi tai vanhemmat voivat myös itse hakea lastensuojelun palveluita.

 

Kun lasta koskeva lastensuojeluilmoitus tai pyyntö palveluihin tulee sosiaalitoimiston tietoon, lastensuojelulaki velvoittaa sosiaalityöntekijää kartoittamaan lapsen tilanteen. Välittömän tuen tarve selvitetään heti, kun ilmoitus on tullut sosiaalityöntekijän tietoon. Sosiaalityöntekijällä on seitsemän arkipäivää aikaa päättää, tehdäänkö lapsen tilanteessa perusteellinen lastensuojelutarpeen selvitys. Kun tilannearvio päätetään tehdä, lapsen lastensuojeluasiakkuus alkaa ja lapselle nimetään hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä.

 

Yksityinen henkilö voi tehdä lastensuojeluilmoituksen myös suullisesti. Viranomaisten suositellaan tekevän lastensuojeluilmoituksen tai – pyynnön kirjallisesti. Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa myös yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa tehtynä pyyntönä lastensuojelutarpeen arvoimiseksi.

 

 

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

 

Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tarkoituksena on ensisijaisesti turvata odottavalle äidille ja lapsen tulevalle perheelle riittävät tukitoimet jo raskausaikana. Tärkein ajatus ennakollisen lastensuojeluilmoituksen taustalla on, että se synnyttää toimintavelvoitteen sosiaalitoimeen jo ennen lapsen syntymää. Tilanteissa, joissa on perusteltua syytä epäillä, että perhe tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia heti synnytyksen jälkeen, tulee sosiaalitoimen ja lastensuojelun saada riittävän ajoissa tieto tulevasta lapsesta. Tällöin tarvittavat palvelut on mahdollista suunnitella etukäteen yhdessä tulevien vanhempien kanssa. Kuntien tulee huolehtia että tukea, hoitoa ja kuntoutusta on tarjolla näissä erityistilanteissa.