Perhetyö

Sosiaali- ja terveyspalvelut » Lapsiperheiden palvelut » Perhetyö

Tietoa Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen palveluista ja ajantasaiset yhteystiedot löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaep.fi.

 

Näitä sisältöjä ei enää päivitetä ja ne tulevat poistumaan vuoden 2023 aikana.

Perhetyö

Lastensuojelun perhetyö on perheelle maksuton avohuollon tukitoimi. Perhetyötä voi saada myös sosiaalihuoltolain perusteella maksuttomana. Perhetyö perustuu lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän päätökseen sekä perheen kanssa yhteisesti laadittuun asiakassuunnitelmaan ja perhetyön suunnitelmaan.

 

Perhetyö on pääasiassa perheen kotona annettavaa apua, tukea ja ohjausta liittyen vanhempana toimimiseen, lasten hoitoon ja kasvatukseen. Perhetyöllä edistetään lasten ja vanhempien hyvinvointia sekä autetaan perhettä saamaan arjen asiat hallintaan. Perhetyölle laaditaan perhekohtainen suunnitelma, jossa sovitaan yhteisistä tavoitteista. Sosiaalitoimen lisäksi perhetyöntekijä tekee tarvittaessa ja perheen suostumuksen mukaisesti, yhteistyötä perheelle tärkeiden ammattilais- ja läheisverkostojen kanssa. Perhetyö voi olla kunnan omaa perhetyötä tai ostopalveluna yksityiseltä toimijalta ostettavaa perhetyötä.