Tiina Ketola, sosiaalityöntekijä

Sosiaali- ja terveyspalvelut » Tietoa meistä » Tiina Ketola, sosiaalityöntekijä

Tiina Ketola sosiaalityöntekijä

Olen Isonkyrön kunnan lapsiperhepalveluiden ja vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä.

Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri pääaineena yhteiskuntapolitiikka sekä yhteiskuntatieteiden maisteri pääaineena sosiaalityö.

 

Ennen Isonkyrön kuntaa olen työskennellyt sosiaalialalla Suupohjassa ja Seinäjoella, sosiaalityöntekijänä mm. Espoossa ja Seinäjoella. Työkokemusta on lapsiperhepalveluista, sijaishuollosta, mielenterveys-ja päihdetyöstä, kuntoutussosiaalityöstä ja vammaistyöstä.


Sosiaalityöntekijän työ Isonkyrön kunnassa on monipuolista. Työhöni kuuluu alle 18-vuotiaiden vammaisten ja kehitysvammaisten sosiaalityö sekä sosiaalihuoltolain mukaiset lapsiperhepalveluiden asiakkuudet.

 

Päätän esimerkiksi sosiaalihuoltolain mukaisesta perhetyöstä, tukihenkilötoiminnasta, alle 18-vuotiaiden vammaispalvelulain mukaisista palveluista (mm. kuntoutusohjaus, neuropsykiatrinen valmennus, vaikeavammaisten asumispalvelu, henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut)

Työtehtäviini kuuluu palvelutarpeen arviointi, kotikäynnit (mm. palvelusuunnitelmat), päätöksenteko, psykososiaalinen työ (keskustelut, henkilökohtaiset tapaamiset) ja yhteistyö asiakkaiden palveluista vastaavien tahojen kanssa.