Heidi Piirto, sosiaalityöntekijä

Sosiaali- ja terveyspalvelut » Tietoa meistä » Heidi Piirto, sosiaalityöntekijä

Heidi Piirto
sosiaalityöntekijä

Olen Isonkyrön kunnan aikuis- ja vammaistyön sosiaalityöntekijä. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri pääaineena sosiaalityö. Minulla on myös Sosionomi (AMK) – tutkinto. Ennen Isonkyrön kuntaa olen työskennellyt sosiaalialalla Jyväskylässä, Hangossa ja Seinäjoella. Työkokemukseni painopiste on aikuis- ja vammaistyössä.
Aikuis- ja vammaistyön sosiaalityöntekijän työ Isonkyrön kunnassa on monipuolista. Työhöni kuuluu muun muassa aikuisten – ja yli 18-vuotiaiden vammaisten ja kehitysvammaisten sosiaalityö. Päätän esimerkiksi täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä, kuntouttavan työtoiminnan matkakorvauksista, kaikista vammaispalvelulain mukaisista palveluista (mm. vaikeavammaisten asumispalvelu, henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut sekä asunnon ja auton muutostyöt) ja mielenterveys- ja päihdekuntoutuksesta (esim. asumispalvelu, päivätoiminta ja laitoskuntoutus). Työhöni kuuluu muun muassa palvelutarpeen arviointi, psykososiaalinen työ (keskustelut, henkilökohtaiset tapaamiset), viranhaltijapäätösten teko, ohjaus ja neuvonta sosiaalipalveluissa ja etuuksissa, kotikäynnit (mm. tilannearviot ja palvelusuunnitelmat) ja yhteistyö asiakkaiden eri palveluista vastaavien tahojen kanssa. Olen myös mukana laatimassa monialaisia työllistymissuunnitelmia ja aktivointisuunnitelmia yhdessä asiakkaan, Pohjanmaan te-toimiston ja kunnan sosiaaliohjaajan kanssa.