Tiina Hakala, sosiaaliohjaaja

Sosiaali- ja terveyspalvelut » Tietoa meistä » Tiina Hakala, sosiaaliohjaaja

Tiina Hakala
sosiaaliohjaaja

Olen Tiina Hakala. Olen aloittanut sosiaaliohjaajan virassa Isossakyrössä elokuussa 2014. Sitä ennen olen toiminut kotihoidon esimiestehtävissä ja palveluohjauksessa useita vuosia Tampereella ja hetkisen Laihialla. Toimipaikkani sijaistee Laurilan palvelukeskuksessa. Vastuualueita on omaishoidon tuki, sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut yli 65-vuotiaille, hyvinvointia edistävät kotikäynnit 80-vuotiaille, kotikäynnit koskien ilmoituksia iäkkään henkilön palvelutarpeen arvioinnista sekä muu ikäihmisiä koskeva sosiaalityö. Tehtäviini kuuluu ikäihmisten palveluneuvonta, ohjaus sekä avustaminen etuuksien hakemisessa. Ammattiani harjottaessani olen pyrkinyt asiakaslähtöisyyteen ja kokonaisvaltaiseen asiakkaan tilanteen arviointiin sekä havainnointiin. Työmuotonani on kotikäynnit. Ota yhteyttä, tavataan.