Johanna Hyppönen, sosiaaliohjaaja

Sosiaali- ja terveyspalvelut » Tietoa meistä/Omavalvontasuunnitelma » Johanna Hyppönen, sosiaaliohjaaja

Johanna Hyppönen, sosiaaliohjaaja

Olen Isonkyrön kunnan sosiaaliohjaaja ja asiakkaitani ovat pääasiassa ikääntyneet Isonkyrön kunnan asukkaat. 

Koulutukseltani olen Geronomi (AMK) ja olen valmistunut Seinäjoella vuonna 2015. Tällä hetkellä suoritan sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Lisäksi olen suorittanut tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon vuonna 2020. Isonkyrön kunnassa olen aloittanut työni keväällä 2021. Tätä ennen olen työskennellyt useamman vuoden ikääntyneiden tehostetussa asumispalveluyksikössä.

 

Sosiaaliohjaajan työ on varsin monipuolista. Työtehtäviini kuuluu palvelutarpeen arvioinnit, omaishoidon asiakkaiden tukipäätökset, sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspäätökset sekä omaishoidon asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat. Teen tiivistä yhteistyötä kunnan muiden toimijoiden kanssa kuntalaisten parhaaksi. Lisäksi toimin Isonkyrön kunnan RAI-yhdyshenkilönä. 

Mikäli oma tai ikääntyneen läheisesi tilanne mietityttää, ota yhteyttä. Mietitään yhdessä, mikä olisi paras ratkaisu juuri teidän tilanteeseenne.