Susanna Takaneva, kotipalvelun ohjaaja

Sosiaali- ja terveyspalvelut » Tietoa meistä/Omavalvontasuunnitelma » Susanna Takaneva, kotipalvelun ohjaaja

Susanna Takaneva
kotipalvelun ohjaaja

Vastaan yhteistyössä kotihoidon henkilöstön kanssa Isokyröläisten asiakkaiden laadukkaasta kotihoidosta. Työssäni tarvitsen asiakastyötaitoja ja kykyä organisoida ja suunnitella sekä kehittää kotihoidon palveluja. Työhöni liittyy asiakasohjaus ja lähiesimiestehtävät.

 

Työtavoissani pyrin korostamaan arjen sujumisen parantamista tuen ja ohjauksen avulla ja aktiivista avuntarpeen selvittämistä arjen muuttuviin elämäntilanteisiin. Asiakaskuntamme koostuu pääasiassa ikäihmisistä, mutta vastaamme myös lapsiperheiden kotipalvelun tarpeisiin.

 

Koulutukseltani olen kodinhoitaja (1993) ja sosiaaliohjaaja (1997). Lisäksi suoritin ammattini tueksi johtajuuden erikoisammattitutkinnon (2017).