Vammaispalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut » Vammaispalvelut

Tietoa Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen palveluista ja ajantasaiset yhteystiedot löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaep.fi.

 

Näitä sisältöjä ei enää päivitetä ja ne tulevat poistumaan vuoden 2023 aikana.

 

HUOM!

Puhelinaika sosiaalityöntekijälle ja sosiaaliohjaajalle  ma-pe klo 10-11.00. Puhelinaikojen ulkopuolella mahdolliset puhelut ohjautuvat kunnan keskukseen.

 

Vammaispalvelut

Koronavirusohjeita henkilökohtaista apua saaville ja avustajille

 

Vaikeavammaisten palvelut myönnetään vammaispalvelulain perusteella ja ne kuuluvat erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin. Kaikille vammaisille tarkoitettuja palveluja ja taloudellisia tukitoimia järjestetään määrärahojen mukaan.

 

* vammaispalvelun vastaavana sosiaalityöntekijä

* alle 18-vuotiaat vammaiset ma. sosiaaliohjaaja 

* kehitysvammaisten asumis- ja laitospalveluissa voit olla yhteydessä sosiaalityöntekijään

 

Vammaispalveluja myönnettäessä ei huomioida hakijan tuloja ja varallisuutta, vaan lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta. Asiakkaalle tehdään henkilökohtainen palvelutarpeen arviointi ja laaditaan palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelmaan kirjataan asiakkaan tarvitsemat palvelut ja tukitoimet, joilla pyritään auttamaan arjessa selviytymistä.

 

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat:

 

* vaikeavammaisen kuljetuspalvelut

* palveluasuminen

* henkilökohtainen apu *

* vaikeavammaisten päivätoiminta

* asunnon muutostyöt

* asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

 

Muita palveluita ja tukitoimia myönnetään niihin varattujen määrärahojen puitteissa:

 

* avustus päivittäisistä toiminnoista selviytymisessä tarvittavien koneiden, välineiden ja laitteiden hankintaan

* sopeutumisvalmennus

* ylimääräiset vaatekustannukset ja muut erityiskustannukset

 

Kehitysvammaisten palveluissa noudatetaan ensisijaisesti vammaispalvelulakia ja -asetusta, toissijaisesti lakia ja asetusta kehitysvammaisten erityishuollosta.

 

Kehitysvammaisen suoriutumista päivittäisistä toiminnoista sekä omintakeista toimeentuloa ja sopeutumista yhteiskuntaan edistetään erityishuollolla.

 

 

 

 

 

Isonkyrön kunnan vammaisneuvosto ja jäsenet löytyvät tämän linkin takaa.

 

 

*Henkilökohtaisen avun palkanmaksu on siirtynyt 1.1.2021 alkaen Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymälle (KuusSoTe).

 

Palkka-asioihin liittyvissä kysymyksissä palvelee sähköposti
hea-keskus@kuussote.fi

Palveluneuvoja Kaija Lassila, puh. 050 562 3858, puhelinaika ma – pe klo 9 – 10.
Kunnat: Alajärvi, Alavus, Isokyrö, Kauhajoki, Kuortane, Lappajärvi, Lapua, Soini, Vimpeli ja Ähtäri

Rekrytointiin ja muuhun neuvontaan liittyvä tuki
Palveluneuvoja Taija Kangas, puh. 046 920 9543, puhelinaika ma – pe klo 9 – 10.