Vammaispalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut » Vammaispalvelut

HUOM!

Isonkyrön kunta aloittaa puhelinajat sosiaalityössä 5.10.2020. Puhelinaika sosiaalityöntekijä Heidi Piirtolle ja sosiaalityöntekijä  ma-pe klo 10-11.00. Puhelinaikojen ulkopuolella mahdolliset puhelut ohjautuvat kunnan keskukseen.

 

Vammaispalvelut

Koronavirusohjeita henkilökohtaista apua saaville ja avustajille

 

Vaikeavammaisten palvelut myönnetään vammaispalvelulain perusteella ja ne kuuluvat erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin. Kaikille vammaisille tarkoitettuja palveluja ja taloudellisia tukitoimia järjestetään määrärahojen mukaan.

 • vammaispalvelun vastaava sosiaalityöntekijä Heidi Piirto.
 • alle 18-vuotiaat vammaiset  sosiaalityöntekijä
 • kehitysvammaisten asumis- ja laitospalveluluissa voit olla yhteydessä sosiaalityöntekijä Heidi Piirtoon.

 

Vammaispalveluja myönnettäessä ei huomioida hakijan tuloja ja varallisuutta, vaan lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta. Asiakkaalle tehdään henkilökohtainen palvelutarpeen arviointi ja laaditaan palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelmaan kirjataan asiakkaan tarvitsemat palvelut ja tukitoimet, joilla pyritään auttamaan arjessa selviytymistä.

 

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat:

 • Vaikeavammaisen kuljetuspalvelut
 • Palveluasuminen
 • Henkilökohtainen apu
 • Vaikeavammaisten päivätoiminta
 • Asunnon muutostyöt
 • Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Muita palveluita ja tukitoimia myönnetään niihin varattujen määrärahojen puitteissa:

 • Avustus päivittäisistä toiminnoista selviytymisessä tarvittavien koneiden, välineiden ja laitteiden hankintaan
 • Sopeutumisvalmennus
 • Ylimääräiset vaatetuskustannukset ja muut erityiskustannukset

Kehitysvammaisten palveluissa noudatetaan ensisijaisesti vammaispalvelulakia ja -asetusta, toissijaisesti lakia ja asetusta kehitysvammaisten erityishuollosta.

Kehitysvammaisen suoriutumista päivittäisistä toiminnoista sekä omintakeista toimeentuloa ja sopeutumista yhteiskuntaan edistetään erityishuollolla.

 

Vammaispalveluhakemus

 

Kuljetuspalveluhakemus