Sovittelutoimisto

SOVITTELUTOIMISTO

Isokyrö kuuluu Pohjanmaan sovittelutoimiston toiminta- alueelle.

Rikosasioiden sovittelu on maksuton palvelu, jossa rikoksesta epäilty ja rikoksen uhri voivat kohdata toisensa luottamuksellisesti puolueettoman sovittelijan välityksellä. Sovittelussa käsitellään rikoksesta uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja sekä pyritään löytämään rikoksen osapuolia tyydyttävä ratkaisu haittojen hyvittämiseksi. Sovittelu voi kohdistua myös sellaisiin riita-asioihin, joissa ainakin yksi osapuoli on luonnollinen henkilö.

Sovittelun tarkoitus

Sovittelun tarkoituksena on että asianosaiset löytävät oman aktiivisuuden avulla keinoja rikos- ja riita-asioiden aiheuttamien ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi.

Sovittelu on
• vapaaehtoista
• luottamuksellista
• maksutonta
• puolueetonta

Sovittelu Pohjanmaan maakunnissa

Sovittelutoimisto sijaitsee Vaasassa. Toimisto vastaa siitä, että sovittelua on saatavilla tasapuolisesti koko alueella. Sovittelijoina toimivat vapaaehtoiset henkilöt. Sovittelijat, joilla on Vaitiolovelvollisuus, on saanut sovittelijatehtäväänsä erikoiskoulutuksen. Asianosaiset rikos- ja riita-asioissa voivat sovitella omalla paikkakunnallaan tai toimiston tiloissa Vaasassa kahden puolueettoman sovittelijan läsnä ollessa.