Velkaneuvonta

Vaasan kaupunki vastaa talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottamisesta myös Isokyröläisille. Talous- ja velkaneuvonta antaa tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen hoidosta sekä avustaa ylivelkaantuneita yksityishenkilöitä. Avustaminen tarkoittaa yleensä sovintoneuvotteluita velkojien kanssa ja velkajärjestelyasioiden hoitamista.