Löytöeläinhoitopaikka

Isossakyrössä talteenotettujen eläinten hoito

Eläinsuojelulain 15 §:n mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteenotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin. Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Isonkyrön kunnan alueelta talteenotettujen eläinten hoidon järjestää:

Koiramäen Majatalo
Koivuluomantie 8, 60420 Seinäjoki
Käyntiosoite: Koivusalontie 57, 60420 Seinäjoki
p. 0400 563 804
email: koiramaen.majatalo(at)gmail.com
www.koiramaenmajatalo.fi
www.facebook.com/koiramaenmajatalo