Lisäpalkkatuki yrityksille, järjestöille ja yhdistyksille

Työ ja yrittäminen » Yrityspalvelut » Lisäpalkkatuki yrityksille, järjestöille ja yhdistyksille

Lisäpalkkatuki yrityksille, järjestöille ja yhdistyksille

 

 

Isonkyrön kunta maksaa lisäpalkkatukea yrityksille, järjestöille ja yhdistyksille, jotka palkkaavat isokyröläisen pitkäaikaistyöttömän, alla olevien ehtojen mukaisesti.

 

Lisäpalkkatuen ehdot

 • Isonkyrön kunta maksaa pitkäaikaistyöttömän palkkaavalle yritykselle, järjestölle ja yhdistykselle lisäpalkkatukea seuraavien ehtojen mukaisesti:
 • Yrityksen, järjestön ja yhdistyksen toimipiste on Isossakyrössä tai työssäkäyntialueella.
 • Työntekijän kotikunta on Isokyrö.
 • Työnantaja on saanut henkilön palkkaamiseksi palkkatukea TE-toimistolta.
 • Palkattava henkilö on pitkäaikaistyötön, jonka työttömyys on kestänyt vähintään 300pv.
 • Palkattavan henkilön kanssa solmitaan työsopimus, joka on voimassa toistaiseksi tai määräajaksi vähintään 8 kuukauden ajan.
 • Työllistämisestä ei makseta muita tukia pois lukien edellä mainittu palkkatuki
 • Työntekijän palkkaamiseen saatu tuki on yhteensä TE-toimiston maksaman tuen kanssa korkeintaan työntekijän palkkauskustannusten suuruinen. Mikäli tuet ylittävät palkkauskustannukset, leikataan kunnan maksamaa tukea.
 • Työantajan tulee maksaa oman toimialansa työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja noudattaa muutenkin työsuhteessa työlainsäädännön ja työehtosopimuksen määräyksiä.
 • Tilanteessa, jossa kunnan tuki johtaisi työnantajalle myönnettyjen muiden palkkatukien pienenemiseen, kunnan tukea voidaan maksaa vain se määrä, jolla työantajan saamat muut palkkatuet eivät pienene.

 

Lisäpalkkatuen määrä ja kesto

 

Isonkyrön kunta maksaa työnantajalle lisäpalkkatukea seuraavasti:

 • Työllistettävä on ollut työttömänä yli 300pv ennen työsuhteen alkamista 300e/kuukausi
 • Työllistettävä on ollut työttömänä yli 1000pv ennen työsuhteen alkamista 400e/kuukausi
 • Mikäli työsuhde on osa-aikainen, on kunnan tuki työsuhteen osa-aikaisuusprosentin mukainen osuus 300/400 eurosta kuukaudessa
 • Lisäpalkkatukea maksetaan yksittäisen työntekijän osalta korkeintaan kuusi kuukautta.

 

Lisäpalkkatuen hakeminen ja maksatus

 

Työnantaja voi hakea lisäpalkkatukea saatuaan TE- toimistolta myönteisen päätöksen palkkatuesta. Hakulomake löytyy kunnan internet-sivuilta tai sen voi pyytää kunnanvirastolta. Työnantajan on välittömästi ilmoitettava kuntaan, jos lisäpalkkatukilainen lopettaa työt yrityksessä, lisäpalkkatuki loppuu siitä päivästä lähtien, kun työsuhdekin päättyy. Hakemuslomakkeen mukaan tulee liittää TE- toimiston myönteinen päätös palkkatuesta ja luotettava kirjallinen selvitys palkattavan henkilön työttömyysjakson pituudesta. Palkkatuki maksetaan kuukausittain työnantajan toimitettua kuntaan todistuksen henkilölle maksetusta palkasta. Viimeistään ensimmäisen palkkatodistuksen yhteydessä tulee kuntaan toimittaa myös kopio työntekijän kanssa solmitusta työsopimuksesta.

 

Lisäpalkkatuen myöntää perusturvajohtaja edellä mainittujen ehtojen mukaisesti. Lisäpalkkatukea myönnetään kunnan talousarviovarojen puitteissa.