Huoltajalle

Varhaiskasvatus ja koulutus » Lukio-opetus » Huoltajalle

Huoltajalle

Lukiossa läksyjen määrä kasvaa ja asiakokonaisuudet ovat laajoja, niinpä kotitehtäviä ja kokeisiin luettavaa on paljon. Itsenäistä työtä on enemmän ja oma vastuu opinnoista kasvaa. Kurssit ovat tiiviitä ja etenemisvauhti ripeä. Kurssimuotoinen opiskelu vaatii aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta sekä säännöllistä opiskelua. Menestyminen opinnoissa edellyttää myös opiskelun ja opintojen jatkuvaa suunnittelua.
 
Opiskelu vaatii keskittymistä. Tässä auttaa, jos tiedät miksi ja mitä varten opiskelet. Motivaatio ohjaa ja suuntaa käyttäytymistämme ja määrää, miten lujasti ponnistelemme tavoitteen saavuttamiseksi. Opiskelumotivaatio on siksi yksi keskeinen oppimiseen vaikuttava tekijä.