Opiskelu lukiossa

Varhaiskasvatus ja koulutus » Lukio-opetus » Opiskelu lukiossa

Opiskelu lukiossa

Lukio-opiskelua koko Suomessa ohjaa valtakunnallinen lukion opetussuunnitelma, joka löytyy linkistä Lukion opetussuunnitelman perusteet

 

Kyrönmaan lukion opetussuunnitelman paikalliset tarkennukset, lisäykset ja valinnaiset opintojaksot löytyvät: Kyrönmaan lukion ops

 

Kyrönmaan lukiossa voit lukio-opintojesi lisäksi valita joko kulttuurilinjan tai liikunta- ja urheilulinjan

 

 

Kulttuurilinja                                                                              

 

Kiinnostaako yhteinen käytännönläheinen tekeminen? Haluatko päästä mukaan teatteriretkille tai konserttiin? Tykkäätkö musisoida, oletko taiteellisesti lahjakas, kukkiiko runosuoni, vetääkö veri näyttämölle TAI oletko kiinnostunut esim. esitystekniikan hoitamisesta?  Jos vastasit ainakin pariin kohtaan KYLLÄ, kulttuurilinja voisi olla sinun juttusi!

 

 

Kyrönmaan lukiossa voit hakeutua mukaan syksyllä 2021 käynnistyvälle kulttuurilinjalle, jossa painottuvat musiikki, kuvataide sekä ilmaisutaito ja luova kirjoittaminen. Oman painopistealueesi voit valita näistä aineista, ja niitä voi myös yhdistellä. Kulttuurilinjan opinnot muodostavat 20-22 opintopisteen kokonaisuuden, ja siitä saa erillisen todistuksen lukion päätteeksi.  

Kulttuurilinjalle hakeutuminen ei edellytä etukäteen harrastuneisuutta, mutta toki siellä on hyvä mahdollisuus päästä hyödyntämään musiikkiin, taiteeseen, kirjoittamiseen tai ilmaisutaitoon liittyviä taitoja. Tärkeintä linjalaisille on kuitenkin kiinnostus, innostus ja halu uuden kokemiseen ja yhdessä tekemiseen!

 

 

Kulttuurilinjan opinnot koostuvat kolmesta osa-alueesta: 

 1. Osallistuminen kahtena lukiovuotena kulttuurilinjan produktioon, joka on opiskelijoiden itse suunnittelema ja toteuttama poikkitaiteellinen kokonaisuus. Sen toteutustapa voi eri vuosina olla erilainen – riippuen opiskelijoiden suuntautumisesta ja ideoista. (yht. 8 opintopistettä) 
 1. Kyrönmaan lukiossa tarjolla olevien musiikin, kuvataiteen tai äidinkielen valinnaisten opintojaksojen suorittaminen. Voit itse valita, mitä aineita valinnoissasi painotat. Näille opintojaksoille voi osallistua myös muita lukiomme opiskelijoita. (yht. 8-10 opintopistettä) 
 1. Kulttuurivierailut ja valinnaiset opinnot. Kerran vuodessa toteutetaan yhteinen kulttuurilinjan vierailu esim. konserttiin, näytelmään tai taidenäyttelyyn. Lisäksi kulttuurilinjan opiskelijat käyvät itse omatoimisesti kokemassa kulttuuria ja jakavat kokemuksia toisilleen. Valinnaisiin opintoihin voit liittää omaan harrastuneisuuteesi pohjautuvia suorituksia, lukiodiplomin teon tai korkeakoulun kurkistuskurssin. (yht. 2-4 opintopistettä) 

 

 

Liikunta- ja urheilulinja

 

Kyrönmaan lukiossa voit keventää lukio-opintoja liikunta- ja urheilulinjalla.

 

Hakeutumalla urheilulinjalle, saat 5 tuntia viikossa treeniä lukioviikkoihisi. Opit monipuolisesti uusia tapoja treenata ja saat treenikavereita. Pääset kehittämään kestävyyttäsi, voimaasi, nopeuttasi ja koordinaatiotasi ja saat viikkoihisi säännöllisesti kehonhuoltoa ja liikkuvuustreeniä, unohtamatta yhteisöllisiä pelejä. 

 

Syksystä 2023 alkaen Kyrönmaan lukion liikunta- ja urheilulinjalle voivat hakeutua kaikki, jotka ovat kiinnostuneita liikkumisesta ja haluavat vaihtelua lukio-opintoihin. Liikuntataustasi voi olla millainen tahansa. Voit harrastaa tavoitteellisesti kilpaurheilua, höntsäillä divaripeleissä tai keskittyä vapaa-ajallasi valmentamiseen. Tärkeintä on motivaatio liikkua ja halu yhdistää lukio-opintoihin enemmän käytännön tekemistä.

 

Meillä on käytössä monipuoliset ja uudenaikaiset liikuntatilat Isokyrö Areenalla ja teemme yhteistyötä muun muassa voimaharjoitteluvalmentaja Eero Hakalan kanssa.

 

Voit hakea Kyrönmaan lukion liikunta- ja urheilulinjalle osana yhteishakua. Täytät yhteishaun lisäksi motivaatiolomakkeen, joka löytyy oikealla sijaistevan palkin "Hakeminen" -sivulta.

 

Lomakkeen palautus yhteishaun jälkeen viimeistään 31.3. Kyrönmaan lukioon."

 

 

 

 

 

MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN?

 

 

Aktiivisuus ja oma-aloitteisuus ovat hyvin tärkeä osa lukio-opiskelua. Myös opiskelun tulokset riippuvat siitä, kuinka paljon vastuuta otat omasta oppimisestasi.

 

Opiskelu vaatii opiskelutaitoja. Niihin kuuluvat ainakin seuraavat asiat

 1. Viihtyisän ympäristön ja työrauhan arvostaminen
 2. Älyllinen uteliaisuus, halu tietää ja osata
 3. Omaehtoisuus, itsenäisyys ja vastuullisuus
 4. Vaivannäön taito, oman tulevaisuuden eteen tehtävä työ

Lukiossa läksyjen määrä kasvaa ja asiakokonaisuudet ovat laajoja. Itsenäisen työn osuus ja oma vastuu kasvavat koko ajan. Oppikurssit ovat varsin tiiviitä ja etenemisvauhti ripeä.Menestyminen opinnoissa edellyttää myös opiskelun ja opintojen jatkuvaa suunnittelua.

 

Opiskelu vaatii keskittymistä. Tässä auttaa, jos tiedät miksi ja mitä varten opiskelet. Motivaatio ohjaa ja suuntaa käyttäytymistämme ja määrää, miten lujasti ponnistelemme tavoitteen saavuttamiseksi. Opiskelumotivaatio on siksi yksi keskeinen oppimiseen vaikuttava tekijä.

 

Kun huomioit muutamia perusasioita, selviydyt hyvin:

 1. Tee säännöllisesti työtä, älä ole aiheettomasti poissa.
 2. Käytä oppitunnit tehokkaasti. Kuuntele, tee muistiinpanoja, harjoittele, osallistu, väitä vastaan, kysy. Oppikirja on vain runko. Käytä nettiä, kirjastoa, lehtiä, televisiota ja muita apuvälineitä laajentaaksesi tietojasi.
 3. Tee kotitehtävät joka päivä. Vältä ulkolukua, pyri ymmärtämään lukemasi. Opiskelutekniikka on kuitenkin yksilöllinen. Opettele itsellesi paras mielenpainamismenetelmä. Kotitehtävien päivittäinen tekeminen on parasta kokeisiin ja koeviikkoon valmistautumista.
 4. Osallistu tarvittaessa tukiopetukseen ja koulun muuhun opintoja tukevaan toimintaan.
 5. Huolehdi terveydestäsi.
 6. Luokattomassa lukiossa voit laatia itsellesi oman opiskeluohjelman. Voit käyttää opintoihisi enintään neljä lukuvuotta, erityisestä syystä viisi. Valinnainen tuntijako merkitsee myös sitä, että päätät itse opintojesi kestosta, sisällöstä ja laajuudesta. Siten saat opiskella joustavasti omien kiinnostustesi mukaisesti. Opiskeluryhmät saattavat vaihtua useasti, koska opiskelijat päättävät itse opintojensa kulusta. Vaihtuvuus harjaannuttaa työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa ja totuttaa itsenäiseen työskentelyyn. Laatimalla oman opiskeluohjelmasi voit myös vähentää opiskelun raskautta ja parantaa tuloksiasi.
 7. Ota aina vaikeuksien ilmaantuessa yhteyttä opettajaasi, ryhmän-ohjaajaan, opinto-ohjaajaan tai rehtoriin. He auttavat ja opastavat mielellään.

Kouluyhteisön ilmapiiri vaikuttaa paljon oppimiseen. Kaikkien on tehtävä työtä luokkahengen ja ”meidän koulun” yhteisen hengen luomiseksi auttamalla toisia ja kunnioittamalla toisten mielipiteitä. Tunneilla vallitseva työrauha ja myös hauskan pitäminen ovat tärkeitä asioita hyvinvoinnillemme.

 

Ajankäytön suunnittelu

 

Opiskelujen etukäteissuunnittelu ja aikatauluttaminen on tärkeää. Se helpottaa elämää ja vapauttaa stressin tuomasta ahdistuksesta. Koeviikolle kannattaa laatia oma opiskeluaikataulu. Opiskelu pelkästään koeviikolla ei kuitenkaan riitä vaan asioita on opiskeltava ja kotitehtäviä on tehtävä koko kurssin ajan.

 

Omalle, itsenäiselle opiskelulle on hyvä varata päivittäin noin kaksi tuntia. Oppimisen kannalta on tehokkainta tehdä läksyt ja muu opiskelu iltapäivän ja alkuillan aikana. Jos mahdollista tee läksyt joka päivä samaan aikaan heti koulun päätyttyä, niin sinulle jää aikaa harrastuksille ja rentoutumiselle. Välillä aikaa voi mennä enemmänkin, jos joudut lukemaan esimerkiksi sanakokeisiin tai tekemään kursseihin liittyviä tehtäviä. Ole siis joustava ajankäytön suhteen. Jos käytät jatkuvasti päivittäin yli kolme tuntia läksyihin, se voi alkaa kuormittaa sinua. Muista rytmittää ajankäyttöäsi niin että työskentelyyn ja rentoutumiseen kuluva aika vuorottelee. Kannattaa myös pitää viikossa yksi opiskelusta vapaa päivä. Näin jaksat paremmin.

 

Opiskelutaidot

 

Opiskelu vaatii opiskelutaitoja. Niihin kuuluvat ainakin seuraavat asiat:

 • Viihtyisän ympäristön ja työrauhan arvostaminen
 • Älyllinen uteliaisuus, halu tietää ja osata
 • Omaehtoisuus, itsenäisyys ja vastuullisuus
 • Vaivannäön taito, oman tulevaisuuden eteen tehtävä työ

Muista, että me kaikki olemme opiskelijoina erilaisia ja meillä on kullakin oma tapamme vastaanottaa ja käsitellä tietoa. Toiset muistavat helposti kuulemansa, toiset lukemansa, toiset kirjoittamansa jne. Ihmiset voidaan jakaa neljään perusoppilastyyppiin:

 

A=auditiivinen tyyppi
oppii kuuntelemalla ja keskustelemalla
muistaa, mitä puhuttiin, oppii helposti sanallisista ohjeista
muistaa vaihe kerrallaan, peräkkäin
puhuu paremmin kuin kirjoittaa
häiriintyy melusta

 

V= visuaalinen tyyppi
oppii helposti katselemalla
muistaa näkemänsä hyvin
tarvitsee kokonaiskuvan, tarkoituksen ja vision ennen yksityiskohtia
on varovainen ilmaisussaan ennen kuin selvittää asian mielessään
huolellinen, tarkkaavainen, harkitseva
muistaa kuvien avulla
oppii tekstejä lukemalla

 

T= tekstiin keskittyvä tyyppi
oppii tekstejä lukemalla ja kirjallisista ohjeista
muistaa lukemansa hyvin
oppii kirjoittamalla muistiinpanoja, raportteja ja aineita
ymmärtää visuaaliset kaaviot ja kuviot kirjallisessa muodossa

 

K= toiminnallinen(kinesteettinen) tyyppi
oppii helposti tekemällä ja tietoa käsittelemällä
muistaa sen, mitä on kokenut
muistaa yleisvaikutelman
vähäpuheinen, elehtii paljon
keskittymiskyky voi olla lyhyt

 

Opiskelua tehostaa usein ”monimenetelmällisyys.” On arvioitu, että ihminen muistaa 20% kuullusta, 30% nähdystä, 50% sekä nähdystä että kuullusta, 70% itse sanotusta ja peräti 90%, mitä on itse tehnyt. Oppimiseen vaikuttavat myös aikaisemmat tiedot opiskeltavasta asiasta sekä ennakkoasenteet opittavaa asiaa kohtaan.

 

Muisti ja kertaaminen – kertaus on opintojen äiti

 

Aika vaikuttaa asioiden muistamiseen. Moni tieto pysyy muistissa 5-20 sekuntia. Tällainen pikamuisti on tyypillisimmillään valitessamme esim. puhelinnumeroa. Ihminen unohtaa aktiivisesti asioita, jotka eivät ole tärkeitä. Mieleenpainamalla asioita voidaan siirtää pitkäaikaisempaan kestomuistiin. Kestomuististakin asiat pyrkivät unohtumaan esim. kielten sanat ja henkilöiden nimet unohtuvat helposti. Eniten unohtamista tapahtuu välittömästi opiskelun jälkeen. Mieleen painetusta tiedosta muistetaan kolmen päivän kuluttua – sen tärkeydestä riippuen – enää vain 40%.

 

Unohtamista voi vähentää merkittävästi kertaamalla. Ensimmäinen kertaaminen pitää tehdä jo samana päivänä jolloin varsinainen oppiminen on tapahtunut. Seuraava kertaaminen on syytä tehdä päivän parin kuluttua. Jos vielä viikon kuluttua palautta asian nopeasti mieleen, lopputulos on hyvä. Sinun on kuitenkin hyväksyttävä se, ettet muista kaikkea. Tehokas opiskelutapa on myös vilkaista oppikirjasta seuraavalla tunnilla käsiteltäviä asioita. Opetuksen seuraaminen helpottuu ja asioiden ymmärtäminen paranee. Tätä menetelmää nimitetään esilukemiseksi.

 

Ohjeita opiskeluun ja koeviikolle

Tee opiskelusi mielenkiintoiseksi. Oppiminen tehostuu, kun

 • hankit lisätietoa asiasta
 • otat osaa asiasta käytävään keskusteluun oppitunnilla
 • teet itsellesi lukusuunnitelman ja noudatat sitä
 • muistat, miksi käyt lukiota
 • et masennu tilapäisistä epäonnistumisista
 • pyrit nauttimaan uuden oppimisesta

 

Parasta kokeisiin valmistautumista on:

 • oppitunneilla seuraaminen
 • säännöllinen läksyjen tekeminen
 • käsiteltyjen asioiden kertaaminen
 • miettiä, millaisia kysymyksiä kokeeseen voisi tulla
 • laatia lukusuunnitelma koeviikkoa varten
 • osallistua preppaustunneille
 • huolehtia säännöllisestä ulkoilusta ja riittävästä yöunesta