Italia

Varhaiskasvatus ja koulutus » Lukio-opetus » Opiskelu lukiossa » Kurssisisällöt » Italia

Italia

Hyvää päivää, hauska tutustua (ITA1 IAB3 1 )

 

Kuvaus:

Kurssilla opetellaan tervehtimään, hyvästelemään ja esittäytymään. Tavoitteena on oppia kertomaan perusasioita itsestään ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista, esim. tilaamaan kahvilassa. Harjoitellaan ääntämistä. Kurssilla painotetaan suullista viestintää.

 

Arviointi: NumeroarviointiNäin asiat hoituvat (ITA2 IAB3 2)

 

Kuvaus:

Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Tavoitteena on oppia selviytymään auttavasti erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa, kuten asioidessa kaupassa tai ravintolassa. Opitaan kysymään tietä. Tavoitteena on myös, että opiskelija oppii kertomaan laajemmin itsestään, perheestään ja asuinpaikastaan. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.

 

Arviointi: NumeroarviointiVapaa-aika ja harrastukset (ITA3 IAB3 3)

 

Kuvaus:

Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista, ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.

 

Arviointi: Numeroarviointi