Liikennekasvatus ja harrastekurssit (HA1-HA3)

Varhaiskasvatus ja koulutus » Lukio-opetus » Opiskelu lukiossa » Kurssisisällöt » Liikennekasvatus ja harrastekurssit (HA1-HA3)

Liikennekasvatus ja harrastekurssit (HA1-HA3)

Liikennekasvatus

 

Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

 


Harrastekurssit (HA1, HA2, HA3)

 

Tavoite: Harrastekurssien myöntämisellä tuetaan opiskelijoiden sellaisia vapaa-ajan harrastuksia, joista lukiomme katsoo olevan hyötyä opiskelijan kehittymiselle opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

 

Keskeiset sisällöt: Harrastekurssi voidaan hyväksyä, kun suorittamisesta on riittävä todistus (ohjaajan/työnantajan tai itse täytetty kurssipäiväkirja). Kurssin pituus on noin 38 tuntia. Harrastekurssiksi kelpaavat mm. kielten ja matematiikan kesäkurssit, bänditoiminta (sanoitus, sävellys ja/tai sovitus), näytelmäkerho sekä muiden kerhojen aktiivinen ohjaaminen. Lukion oppilaskunnassa toimiminen hyväksytään myös harrastekurssiksi, samoin kuin toisen kerran vanhojen päivän tansseihin osallistuminen. Pelkkä kurssilla oleminen ei muissa tapauksissa (esim. kansalaisopisto, koulun kerho) riitä.

 

Samasta aihepiiristä saa vain yhden kurssin.  Lukion  rehtori päättää, tarvittaessa opettajia kuultuaan, harrastekurssien hyväksymisestä. Arviointi: hyväksytty/hylätty.