Opiskelijan arjenhallinta AH1

Varhaiskasvatus ja koulutus » Lukio-opetus » Opiskelu lukiossa » Kurssisisällöt » Opiskelijan arjenhallinta AH1

Opiskelijan arjenhallinta AH1

Lukion koulukohtainen soveltava kurssi

 

Kurssin tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle lukioajan jälkeisestä itsenäisessä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.

 

Kurssin sisältö:

 • kurssilla keskitytään arjenhallintataitojen harjoittelemiseen sekä teoreettisesti että käytännön työskentelynä
 • ruoanvalmistuksessa pääpaino on ravitsemuksellisesti täysipainoisten aterioiden valmistamisessa opiskelijan taloudelliset resurssit huomioiden
   
 • käytännön ruoanvalmistuksen lisäksi kurssilla tehdään laskelmia ja hintavertailuja muun muassa itsetehdyn ruoan ja valmisaterian hinnan välillä
   
 • ruoanvalmistus ja siihen liittyvät asiat kattavat 2/3 kurssista
   
 •  1/3 kurssista koostuu itsenäisessä elämässä tarvittavien tietojen vahvistamisesta
   
 • aiheina: opiskelujen aloittaminen, opintotuet, raha-asioiden ja asuntoasioiden hoitaminen, yms.
   
 • apuna käytetään erilaisia alan asiantuntijoita (pankki, Kela, Etsivä nuorisotyö, TE-toimisto, työsuojelupiiri jne.

 

Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.