Ranska

Varhaiskasvatus ja koulutus » Lukio-opetus » Opiskelu lukiossa » Kurssisisällöt » Ranska

Ranska

Koulukohtaiset syventävät kurssitPréparation du bac (RAB29 / RAB39)

Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin tekstien, kirjoitelmien ja kuunteluiden avulla. Kerrataan aina tarvittaessa kielioppia.

 

ARVIOINTI

Kurssi arvioidaan suoritettu / hylätty -merkinnällä.Kansainvälisyyskurssi (RAB210/RAB310)

Tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Opiskelija osallistuu aktiivisesti leirikoulun suunnitteluun ja toteutukseen tai muuhun hanketoimintaan. Tavoitteena on tutustua kohdemaan kulttuuriin, kieleen ja tapoihin ja valmistella aiheesta yksin tai ryhmissä eri tyyppisiä esityksiä.

 

ARVIOINTI

Kurssi arvostellaan suoritettu/hylätty -merkinnällä.