Saksa

Varhaiskasvatus ja koulutus » Lukio-opetus » Opiskelu lukiossa » Kurssisisällöt » Saksa

Saksa

Koulukohtaiset syventävät kurssitAbikurssi (SAB29 / SAB39 )

Valmistautumista ylioppilaskirjoituksiin. Kerrataan kielioppia ja harjoitellaan kuullun- ja luetunymmärtämistä. Tehdään monipuolisia harjoituksia opitun kertaamiseksi.

 

ARVIOINTI

 

Kurssi arvioidaan suoritettu / hylätty -merkinnällä.Kansainvälisyyskurssi (SAB210/SAB210)

Tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Opiskelija osallistuu aktiivisesti leirikoulun suunnitteluun ja toteutukseen tai muuhun hanketoimintaan. Tavoitteena on tutustua kohdemaan kulttuuriin, kieleen ja tapoihin ja valmistella aiheesta yksin tai ryhmissä eri tyyppisiä esityksiä.

 

ARVIOINTI

 

Kurssi arvostellaan suoritettu/hylätty -merkinnällä.