Tekstiilityö

Varhaiskasvatus ja koulutus » Lukio-opetus » Opiskelu lukiossa » Kurssisisällöt » Tekstiilityö

Tekstiilityö

Opetuksen tavoitteet

 

Tekstiilityön opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

  • oppii suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja esteettisiä tuotteita sekä ottamaan työskentelyssään huomioon myös eettiset, ekologiset ja taloudelliset arvot
  • perehtyy perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiaan liittyviin tietoihin ja taitoihin, joita voi soveltaa arkielämässä, jatko-opinnoissa, tulevissa työtehtävissä ja harrastuksissa
  • perehtyy suomalaiseen ja kansainväliseen muotoilu- ja käsityökulttuuriin, tuotantoelämään ja yrittäjyyteen.
  • oppii etsimään luovia ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa käyttäen apunaan erilaisia tietolähteitä
  • oppii ottamaan kantaa teknologian kehittymiseen ja sen merkitykseen ihmisten, yhteiskunnan ja luonnon hyvinvoinnissa
  • oppii suunnitelmien ja tuotosten kuvaus-, raportointi- ja dokumentointitekniikoita
  • ottaa huomioon työskentelyyn ja työtilaan liittyvät turvallisuustekijät

Sisällöt

 

Käsityötaitojen omaksumisessa työskentely etenee suunnittelun, toteuttamisen ja jatkuvan arvioinnin kautta valmiiseen lopputulokseen. Oppilas työskentelee itsenäisesti ja yhteistyössä ryhmän kanssa. Opetusta toteutetaan erilaisten aihepiirien ja projektien muodossa. Opetus kehittää konkreettisen toiminnan avulla luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä, harjaannuttaa havaintokykyä ja esteettistä tajua sekä tarjoaa käsillä tekemisen tuomaa mielihyvää.

 

Arviointi

 

Arvioinnissa otetaan huomioon idean tuottaminen ja kehittely, suunnitelman omaperäisyys, tuotteen toimivuus ja laatu, tehtyjen ratkaisujen perustelut, tekniikka- ja materiaalitaju, sekä tuotteen ja portfolion esteettinen kokonaisvaikutelma.

Tekstiilityö arvioidaan suoritusmerkinnällä hyväksytty/hylätty. Mikäli oppilas haluaa, hän saa myös numeroarvostelun 4 – 10.

 


 

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

 


Tekstiilityö (TS1)

Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan vaatteita tai sisustustekstiilejä muodikkaista materiaaleista erilaisilla perustekniikoilla.

Työskentelystä laaditaan portfolio.

 


 Vaatetus (TS2)

Kurssilla valmistetaan vaatteita erilaisilla tekniikoilla. Tekemisessä korostuu oppilaan itsenäinen työskentelyprosessi. Kurssilla voi valmistaa vanhojenpäivän puvun. Työskentelystä laaditaan portfolio.

 


Tekstiilityö 2 (TS3)

Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan tekstiilitöitä erilaisilla tekniikoilla. Kokeillaan esim. kankaanmaalaamista, huovuttamista tai solmeilua. Työskentelystä laaditaan portfolio.