Tietotekniikka

Varhaiskasvatus ja koulutus » Lukio-opetus » Opiskelu lukiossa » Kurssisisällöt » Tietotekniikka

Tietotekniikka

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

 

Opetuksen tavoitteet

 

Tietotekniikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • saa tietotekniset perusvalmiudet selviytyäkseen teknistyvässä yhteiskunnassa
 • osaa käyttää tietotekniikkaa hyväkseen esitysten ja esitelmien tekoon
 • osaa hyödyntää tietotekniikkaa viestintään ja tiedonhankintaan

Tietotekniikka lukio-opinnoissa (AT1)

 

Kurssin suorittamista suositellaan kaikille lukion aloittaville opiskelijoille.

 

TAVOITTEET

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii käyttämään lukio-opiskelussa vaadittavia palveluita
 • tutustuu käyttämäänsä tietokoneeseen ja oppii käynnistämään sen sähköisen koejärjestelmän vaatimaan tilaan
 • oppii laatimaan selkeitä julkaisukelpoisia esityksiä tekstinkäsittely- ja esitysgrafiikkaohjelmilla sekä osaa liittää niihin taulukkolaskentaohjelmilla tehtyjä kaavioita

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 • tutustutaan ainakin seuraaviin lukion käyttämiin palveluihin: Wilma, Office365 –pilvipalvelu, Moodle ja YTL:n sähköinen kurssikoejärjestelmä Abitti.
 • laitetaan alulle 10-sormijärjestelmän itseopiskelu.

Internetin perusteet (AT2)

 

TAVOITTEET

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu internetissä oleviin palveluihin
 • oppii kommunikoimaan internetin välityksellä
 • oppii laatimaan kotisivut html-kielellä ja laittamaan ne näkyviin Internetiin

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 • somepalveluiden käyttö
 • internetin mahdollistamat viestintäkanavat
 • html-kielen perusteet
 • kotisivun julkaiseminen

Internetohjelmointi (AT3)

 

Kurssille osallistuminen edellyttää AT2 – kurssin käymistä tai vastaavia tietoja

 

TAVOITTEET

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää html-kielen osaamistaan
 • tutustuu mahdollisuuksiin lisätä interaktiivisuutta kotisivuihin

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 

html-kielen kehittyneemmät käskyt,  css,  JavaScriptin alkeet, PHP:n alkeet

 


Ohjelmointi (AT4)

 

TAVOITTEET

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 

tutustuu tietokoneen ohjelmointiin, oppii ohjelmien perusrakenteet, oppii laatimaan yksinkertaisia ohjelmia

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 

muuttujat, peräkkäisyys, ehdollisuus, toistot

 


Sujuva kirjoittaminen tietokoneella (AT5)

 

Kurssi suoritetaan itseopiskeluna koululta saadun TypingMaster –opetusohjelman (tai vastaava) avulla. Kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää näyttökokeessa suoritettua vähintään 200 mrk/min nettonopeutta, tarkkuudella > 90%

 

TAVOITTEET

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kykenee kirjoittamaan 10-sormijärjestelmän avulla nopeasti ja virheettömästi

 

Arviointi Kurssit AT1, AT2 ja AT5 arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssit AT3, AT4 arvioidaan numeroin.