Opiskelun tuki

Kyrönmaan lukiossa toimii yläkoulun kanssa yhteinen opiskeluhuoltoryhmä johon kuuluu apulaisrehtori, erityisopettajat, opinto-ohjaaja, kouluterveydenhoitaja, kuraattori ja tarvittaessa psykologi.

Lukiolla on myös oma kasvun ja opiskelun tuen ryhmä ns. KOTR-ryhmä johon kuuluvat kaksi opettajaa, opinto-ohjaaja, kouluterveydenhoitaja, kuraattori ja johtava rehtori. Opiskeljoita tukevat myös ryhmänohjaajat, jotka haastattelevat kaikki ryhmänsä opiskelijat vähintään kerran lukuvuodessa.

Terveydenhoito

Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla kaikkina muina päivinä paitsi keskiviikkoisin. Vastaanotto ilman ajanvarausta klo 10.30 – 12.00. Hänet tavoittaa puhelimitse numerosta puh:425 5753 tai 044-754 1718. Voit myös soittaa ja varata itsellesi ajan ellei vastaanottoaika sovi sinulle.  Viestiä voit lähettää myös sähköpostilla: mirva.maki-rammo(at)seinajoki.fi.

Terveydenhoitaja suorittaa määräaikaistarkastukset lääkintöhallituksen ohjeiden mukaan. Opiskelijahuollosta vastaava lääkäri suorittaa lääkärintarkastuksen lukion 2.luokkalaisille. Samalla kertaa lääkäri tekee ns. ARMEIJAN KUTSUNTATARKASTUKSEEN liittyvän tutkimuksen.  OBS. KUTSUNTATARKASTUS tehdään Isossakyrössä myös ulkopaikkakunnalta oleville opiskelijoille. Opiskelijoiden tulee huolehtia itse heille määrätyistä lääkkeistä. Vain terveydenhoitajalta on saatavissa ensiapuluonteisesti esim. särkylääkettä koulupäivän aikana.

Mikäli haluat syksyllä influenssarokotuksen tai olet keväällä lähdössä lukion 2. luokalla järjestettävälle ulkomaille suuntautuvalle luokkaretkelle ja haluaisit ottaa joko A-hepatiitti tai A+B- hepatiittirokotuksen – ota yhteys terveydenhoitajaan mielellään jo syksyn aikana – niin saamme rokotussuojasi kuntoon.

Koulupsykologi

Koulupsykologi tukee ja kehittää koulun opetus- ja kasvatustyötä ja pyrkii ehkäisemään ja korjaamaan kouluongelmia yhteistyössä koulun henkilökunnan, oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa. Keskeisiä työalueita ovat lasten ja nuorten kehitykseen, oppimiseen ja mielenterveyteen liittyvät kysymykset. Käynnit ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Koulupsykologin tehtävät:

  • oppilaiden koulunkäyntiin ja hyvinvointiin liittyvät psykologiset tutkimukset ja arviot
  • opettajien ja OH:n muun henkilöstön konsultointi
  • vanhempien ohjaus ja neuvonta
  • oppilaiden ohjaus ja neuvonta/tukikäynnit
  • oppilasryhmien ja luokkayhteisöjen toiminnan selvittely
  • koulun toiminnan suunnitteluun osallistuminen yhdessä rehtorien ja OH:n kanssa

 

Koulupsykologi Iiris Ruotsalainen on tavattavissa sopimuksen mukaan.

Terveyskeskuspsykologi

Isonkyrön terveyskeskuspsykologi palvelee kaiken ikäisiä kuntalaisia erilaisissa haasteissa ja elämäntilanteissa. Vastaanotolle pääsee sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja lääkärin lähetteellä, psykologin tutkimuksiin erityisopettajien kautta. Asiakkuus aloitetaan kartoituskäynnillä, jonka jälkeen mahdollisesta jatkohoidosta/ohjauksesta eteenpäin sovitaan. Asiakkuuteen tulleelle pystytään tarjoamaan 10 käyntikertaa. Laajan työkuvan ja asiakaspaineen vuoksi odotusajat saattavat olla pitkät.

Isonkyrön terveyskeskuspsykologin palvelut (lapset ja nuoret): ohjaus ja neuvonta, lasten ja nuorten psykologiset arviot ja tutkimukset, nuorten yksilökäynnit, moniammatillinen vaikuttaminen ja konsultatiivinen yhteistyö koulujen ja lastensuojelun kanssa. Puhelinaika tiistaisin klo 9-10, puh. 06-425 5755. Asiakkaalle tarjotaan psykologi- ja perheneuvonta palveluita sekä Isossakyrössä että Seinäjoelle. 6-12 -vuotiaiden perhetyö (esim. perheentilanteen kartoitukset, perhekäynnit sekä lasten- ja vanhempien ryhmät) toteutetaan Seinäjoella psykologi- ja perheneuvonta palveluissa. 13-24 -vuotiaat voivat tarvittaessa hyödyntää Nuorisoasema Klaaran palveluita Vaasassa.

Lukiolaisille tarjotaan mahdollisuutta osallistua psykologin ohjaamaan keskusteluryhmään. Tarkempaa tietoa ryhmän kokoontumisesta /ryhmään ilmoittautumisesta tulee WILMAN kautta lukuvuoden aikana.

Nuorisokuraattori

Kuraattorin tehtävänä on auttaa ja tukea opiskelijaa hänen erilaisissa elämäntilanteissa. Kuraattorin kanssa voi käsitellä esim. omaan kasvuun, elämänhallintaan, itsenäistymiseen tai sosiaalisiin suhteisiin liittyviä asioita. Pääsääntöisenä työmuotona on keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä opiskelijan kanssa. Tapaamiset ovat luottamuksellisia. Tarvittaessa kuraattori tekee yhteistyötä opiskelijan vanhempien, lukion henkilökunnan, eri viranomaisten sekä muiden avun tarjoajien kanssa opiskelijan tarvitseman tuen turvaamiseksi.  Kuraattori on koulun sosiaalityöntekijä ja opiskelijahuoltoryhmän jäsen.

Huoltajana voit ottaa kuraattoriin yhteyttä, jos sinulla on huoli lapsesi asioista esimerkiksi koulussa, vapaa-ajalla, kaverisuhteissa tai kotona on pulmallisia tilanteita. Kun otat yhteyttä, lähdemme yhdessä miettimään asiaa ja etsimään keinoja tilanteeseen. Myös koulun ulkopuolisten palvelujen tarpeellisuutta voimme tarvittaessa pohtia yhdessä.

Tule juttelemaan, soita tai laita sähköpostia pienissä tai isommissa asioissa!

Ystävällisin terveisin kuraattori puh. 050-4444081