Opiskelun tuki

Varhaiskasvatus ja koulutus » Lukio-opetus » Opiskelun tuki

Opiskelun tuki

Kyrönmaan lukiossa toimii yläkoulun kanssa yhteinen opiskeluhuoltoryhmä johon kuuluu apulaisrehtori, erityisopettajat, opinto-ohjaaja, kouluterveydenhoitaja, kuraattori ja tarvittaessa psykologi.

 

Lukiolla on myös oma kasvun ja opiskelun tuen ryhmä ns. KOTR-ryhmä johon kuuluvat kaksi opettajaa, opinto-ohjaaja, kouluterveydenhoitaja, kuraattori ja johtava rehtori. Opiskeljoita tukevat myös ryhmänohjaajat, jotka haastattelevat kaikki ryhmänsä opiskelijat vähintään kerran lukuvuodessa.

 

Terveydenhoito

 

Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla kaikkina muina päivinä paitsi keskiviikkoisin. Vastaanotto ilman ajanvarausta klo 11.00 – 12.00. Kouluterveydenhoitajan tavoittaa puhelimitse numerosta puh: 044-754 1718. Voit myös soittaa/laittaa viestiä ja varata itsellesi ajan ellei vastaanottoaika sovi sinulle.  Viestiä voit lähettää myös sähköpostilla: essi.saarenpaa@seinajoki.fi.

 

Terveydenhoitaja suorittaa määräaikaistarkastukset peruskoulun oppilaille sekä toisen asteen opiskelijoille valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Koululääkärin tekemät laajat terveystarkastukset suoritetaan ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla sekä opiskelijahuollosta vastaava lääkäri suorittaa lääkärintarkastuksen lukion 2.luokkalaisille. Samalla kertaa lääkäri tekee ns. ARMEIJAN KUTSUNTATARKASTUKSEEN liittyvän tutkimuksen.  OBS. KUTSUNTATARKASTUS tehdään Isossakyrössä myös ulkopaikkakunnalta oleville opiskelijoille. Opiskelijoiden tulee huolehtia itse heille määrätyistä lääkkeistä. Vain terveydenhoitajalta on saatavissa ensiapuluonteisesti esim. särkylääkettä koulupäivän aikana.

 

Mikäli haluat syksyllä influenssarokotuksen tai olet keväällä lähdössä lukion 2. luokalla järjestettävälle ulkomaille suuntautuvalle luokkaretkelle ja haluaisit ottaa joko A-hepatiitti tai A+B- hepatiittirokotuksen – ota yhteys terveydenhoitajaan mielellään jo syksyn aikana – niin saamme rokotussuojasi kuntoon.

 

Koulupsykologi

 

Koulupsykologin työn tavoitteena on lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen. Psykologi tekee työtä lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa, ohjaa, neuvoo ja konsultoi oppilasasioissa koulujen henkilökuntaa ja yhteistyötahoja sekä toimii erilaisissa moniammatillisissa verkostoissa. Psykologin tapaamiset ovat aina maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia, ja niille varataan aika etukäteen. Käynnit ovat yleensä koululla koulupäivän aikana. Vanhemmat voivat osallistua ensimmäiselle käynnille, mutta pääsääntöisesti käynneillä on mukana vain oppilas. Koulupsykologi tekee yksilötyön lisäksi luokkiin ja koko kouluyhteisöön liittyvää työtä.

 

Koulupsykologille voi hakeutua, jos on ongelmia esimerkiksi masennuksen, ahdistuksen, jännittämisen, pelkojen, nukkumisen, stressin, käyttäytymisen tai oppimisen kanssa. Koulupsykologi arvioi aina ensimmäisillä käynneillä tuen tarpeen ja suunnittelee jatkotoimenpiteet sen mukaisesti (esim. tukikäynnit, tutkimukset, ohjaus toiselle työntekijälle, ohjaus erikoissairaanhoitoon).

 

Koulupsykologille ohjautumiseen ei ole oikeita tai vääriä tapoja. Koulupsykologiin voi ottaa suoraan yhteyttä puhelimen tai Wilman kautta tai sitten pyytää esim. opettajaa, terveydenhoitajaa tai kuraattoria olemaan yhteydessä. Oppimisvaikeusasioissa suosittelen olemaan ensin yhteydessä erityisopettajaan.

 

Mikäli haasteet liittyvät pääasiassa vanhemmuuteen tai vanhemman omaan jaksamiseen, kannattaa hakeutua ensisijaisesti terveyskeskuspsykologille. Koulupsykologi tarjoaa vanhemmille ohjausta ja neuvontaa, mutta varsinainen työskentely kohdistuu pääasiassa lasten ja nuorten oman elämänhallinnan tukemiseen. Alle 13-vuotiaiden lasten asioissa voi olla yhteydessä myös Seinäjoen psykologi- ja perheneuvontapalveluihin (puh. 06 416 2900), mikäli ongelma liittyy selvästi perheen sisäisiin asioihin tai toivotaan työskentelyä, jossa koko perhe otetaan vahvemmin mukaan. Epäselvissä tilanteissa voi aina olla yhteydessä ensin koulupsykologiin.

 

Ole rohkeasti yhteydessä!

 

puh. 050 3400815

 

Nuorisokuraattori

 

Kuraattorin tehtävänä on auttaa ja tukea opiskelijaa hänen erilaisissa elämäntilanteissa. Kuraattorin kanssa voi käsitellä esim. omaan kasvuun, elämänhallintaan, itsenäistymiseen tai sosiaalisiin suhteisiin liittyviä asioita. Pääsääntöisenä työmuotona on keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä opiskelijan kanssa. Tapaamiset ovat luottamuksellisia. Tarvittaessa kuraattori tekee yhteistyötä opiskelijan vanhempien, lukion henkilökunnan, eri viranomaisten sekä muiden avun tarjoajien kanssa opiskelijan tarvitseman tuen turvaamiseksi.  Kuraattori on koulun sosiaalityöntekijä ja opiskelijahuoltoryhmän jäsen.

 

Huoltajana voit ottaa kuraattoriin yhteyttä, jos sinulla on huoli lapsesi asioista esimerkiksi koulussa, vapaa-ajalla, kaverisuhteissa tai kotona on pulmallisia tilanteita. Kun otat yhteyttä, lähdemme yhdessä miettimään asiaa ja etsimään keinoja tilanteeseen. Myös koulun ulkopuolisten palvelujen tarpeellisuutta voimme tarvittaessa pohtia yhdessä.

 

Tule juttelemaan, soita tai laita sähköpostia pienissä tai isommissa asioissa!

 

Ystävällisin terveisin kuraattori Leena Valli puh. 050-444 4081