Ylioppilastutkinto

https://www.ylioppilastutkinto.fi/

Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Syksyn ylioppilaskirjoitukset pidetään syyskuussa ja kevään ylioppilaskirjoitukset alkavat helmikuussa äidinkielen tekstikokeella ja jatkuvat maaliskuussa. Tutkinnon voi suorittaa yhdellä kerralla tai hajautetusti enintään kolmella peräkkäisellä kerralla. Mikäli kokelas ei ehdi suorittaa tutkintoa loppuun kolmen peräkkäisen kerran aikana, suoritukset mitätöityvät ja hän joutuu suorittamaan tutkinnon kokonaan uudelleen.

Ylioppilastutkinnossa on suoritettava vähintään neljä koetta. Äidinkieli on kaikille pakollinen koe. Loput kolme koetta valitaan seuraavista neljästä:

  • toinen kotimainen kieli (ruotsi)
  • vieras kieli (englanti, ranska, saksa jne.)
  • matematiikka
  • reaalikoe

Kokeista yksi (1) pitää olla ns. vaativamman tasoinen koe eli pitkä koe (esim. A-englanti, A-ruotsi tai pitkä matematiikka). Lisäksi voit suorittaa ylimääräisiä kokeita niin monta kuin haluat ja ehdit.

Suosittelemme, että kokelas suorittaisi vähintään kuusi koetta. Myöhemmin voi täydentää tutkintoa uusilla kokeilla, joista saa erillisen todistuksen.

Kokelaalla on osallistumisoikeus ylioppilaskokeeseen, kun hän on suorittanut ko. aineen kaikki pakolliset kurssit.  Pakolliset kurssit on oltava suoritettuna kirjoitusten alkuun mennessä. Kun ilmoittaudut ylioppilaskokeeseen, sinun on hyvä huomioida, että sinulla on käytynä sekä aineen valtakunnallisesti syventävät kurssit koska ylioppilastehtävät laaditaan pakollisten ja valtakunnallisesti syventävien kurssien pohjalta

 

Ylioppilastutkinnon arvosanat ovat: laudatur (l) 7 pistettä, eximia cum laude approbatur (e) 6 pistettä, magna cum laude approbatur (m) 5 pistettä, cum laude approbatur (c) 4 pistettä, lubenter approbatur (b) 3 pistettä, approbatur (a) 2 pistettä ja improbatur (i) eli hylätty. Hylätyt kokeet arvostellaan asteikolla i+, i, i- ja i–.

 

Hylätyn ylioppilaskokeen saa uusia kaksi (2) kertaa kolmen peräkkäisen suorituskerran aikana. Muussa tapauksessa kaikki kokeet on suoritettava uudelleen. Hyväksytyn kokeen saa uusia yhden kerran (1) ilman aikarajoitusta. Hyväksytyillä kokeilla keräät kompensaatiopisteitä, joiden avulla voidaan kompensoida hylätty suoritus. i+:n kompensoimiseen tarvitaan 12 pistettä, i:n 14, i-:n 16 ja i–:n 18 pistettä.

 

Ylioppilastutkintoon ilmoittaudutaan kirjallisesti käyttäen ilmoittautumis-lomaketta. Lomake palautetaan kanslistille tai rehtorille. Ilmoittautuminen on sitova, sitä ei voi muuttaa jälkikäteen. Syksyn ylioppilaskirjoituksiin pitää ilmoittautua toukokuun loppuun mennessä ja kevään ylioppilaskirjoituksiin viimeistään marraskuun 20. päivä.

 

Mikäli kokelaalla on LUKI -todistus se pitää tuoda koululle, kun kokelas ilmoittautuu kirjoituksiin ensimmäistä kertaa. Mikäli kokelas anoo erityisjärjestelyjä (kahden tunnin lisäaikaa, pitkätaukoisia kuunteluäänitteitä tai oikeutta käyttää kokeessa tietokonetta) hänellä pitää olla erityisopettajan todistus, joka on kirjoitettu Ylioppilastutkintolautakunnan hyväksymälle lomakkeelle. Lomakkeita ja lisätietoja saa kansliasta. Erityisjärjestelyjä on ehdottomasti anottava, kun kokelas ilmoittautuu tutkintoon ensimmäisen kerran.

Ylioppilastutkinto on maksullinen. Kokeesta peritään perusmaksu ja ainekohtainen maksu. Kaikki maksut tilitetään Ylioppilastutkintolautakunnalle.

Ylioppilastutkinnon tulokset tulevat koululle syksyn kirjoitusten osalta viimeistään 23. marraskuuta ja kevään kirjoitusten osalta viimeistään 25. toukokuuta.

Mikäli kokelas on tyytymätön ylioppilastulokseensa, hän voi pyytää Ylioppilastutkintolautakunnalta tarkistusarvostelua. Hakemus on toimitettava lukion rehtorille 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelas on saanut tuloksen tietoonsa. Tarkistusarvostelu on maksullinen, mutta rahat palautetaan, mikäli hakemus johtaa arvostelun muuttamiseen.