Liikkuva varhaiskasvatus -Opin liikkuen hanke

Varhaiskasvatus ja koulutus » Varhaiskasvatus » Liikkuva varhaiskasvatus -Opin liikkuen hanke

Liikkuva varhaiskasvatus - Opin liikkuen hanke  

Liikkuva varhaiskasvatus, Opin liikkuen -hanke on Isonkyrön ja Laihian kunnan yhteinen varhaiskasvatuksen hanke, joka on käynnistynyt keväällä 2019. Kunnat kehittävät yhdessä varhaiskasvatuksen liikunnallista elämäntapaa. Tavoitteena on mahdollistaa liikunnan eri muotojen kokeilu, perheiden osallisuuden lisääminen sekä varhaiskasvattajien liikunnallisen toimintatavan juurruttaminen lasten kanssa tehtäviin arjen käytänteisiin.


Hanke on suunnattu kaikille varhaiskasvatusikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Hankkeen tavoitteena on ensisijaisesti varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen fyysisen aktiivisuuden lisääminen.


Touhua ja toimintaa järjestetään pääasiassa lapselle aktiivisimpaan aikaan varhaiskasvatuksen toiminnan sisällä, mutta perheille ja isommille sisaruksille sekä muille lapselle tärkeille henkilöille suunnattuja koko perheen tapahtumia on myös ilta- ja viikonlopputapahtumina. Perheliikuntatilaisuudet tarjoavat aktiivista tekemistä koko perheelle. Hankkeen järjestämiin tapahtumiin osallistuminen on maksutonta, eikä edellytä sitoutumista tai aiempaa kokemusta liikunnasta.


Tavoitteena on saavuttaa lasten ja perheiden fyysinen aktiivisuus osaksi arkea ja luonnollista tapaa toimia sekä viettää vapaa-aikaa sekä innostaa perheitä omaehtoiseen liikkumiseen.
Liikkuva varhaiskasvatus, Opin liikkuen -hankkeen aikana on tarjottu varhaiskasvattajille useita koulutuksia, joiden tarkoituksena on varhaiskasvattajien liikuntakasvatusosaamisen vahvistaminen. Hankkeen aikana on hankittu ajanmukaista, lasten kanssa yhdessä ideoitua, välineistöä varhaiskasvatuksen kaikkien yksiköiden pariin tukemaan lasten liikuntakasvatusta.


Opin liikkuen hankkeessa työskentelee liikuntakoordinaattori, joka ideoi ja organisoi hanketta yhteistyössä eri varhaiskasvatusyksiköiden henkilöstön kanssa. Liikuntakoordinaattori toimii myös yhdyshenkilönä seurojen, järjestöjen ja yhdistysten toimijoihin sekä organisoi koulutuksia ja kerhotoimintaa.

 

Opin liikkuen instagramissa


Lisätietoja:

Maija Aulin

liikuntakoordinaattori

puh. 050 467 0012

email: etunimi.sukunimi@isokyro.fi