Päiväkodit

Varhaiskasvatus ja koulutus » Varhaiskasvatus » Päiväkodit

Päiväkodit

 

Päiväkodeissa varhaiskasvatus on monipuolista, se tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin painotuksiin, joilla tuetaan lasten vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita.

 

Päiväkodeissa toimitaan pienryhmissä. Lapsiryhmän muodostamiseen vaikuttavat esim. lapsen ikä, sisarussuhteet ja/tai tuen tarpeet. Ryhmät ovat pedagogisesti tarkoituksen mukaisia. Niiden muodostamisessa otetaan huomioon henkilöstön mitoitukseen ja ryhmien  enimmäiskokoon liittyvät säännökset. Pedagogiikasta vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat.