Nuppulan päiväkoti

 

Nuppula on 12+21 paikkainen päiväkoti, jossa on kaksi ryhmää Kullannuput alle 3-vuotiaat ja Sydänkävyt 3-5-vuotiaat lapset. Päiväkoti sijaitsee Isonkyrön keskustassa. Päiväkodissa on monta eri huonetta, joiden avulla mahdollistetaan pienryhmien toiminta sekä erilaisten projektien toteuttaminen. Sydänkäpyjen puolella on kaappisängyt, joiden avulla tilaa saadaan lisää.

Päiväkoti aukeaa aamuisin klo 6.00 ja sulkeutuu klo 17.00.

TOIMINTA-AJATUS:

Pyrimme yhdessä vanhempien kanssa huomioimaan jokaisen lapsen yksilölliset kehitystarpeet, jotta lapsesta kasvaisi omatoiminen, itsetunnoltaan vahva ja toiset huomioon ottava. Lapsia ohjataan luonnon kunnioittamiseen ja kestävään kehitykseen.

Varhaiskasvatussuunnitelma on kokonaisuudessaan luettavissa sekä Kullannuppujen että Sydänkäpyjen ilmoitustauluilla.

Päiväkodin kasvatustyötä toteuttaa kaksi lastentarhanopettajaa, neljä lastenhoitajaa ja yksi ryhmäavustaja sekä kiertävä erityislastentarhanopettaja.

Meille hyvä varhaiskasvatus koostuu monipuolisesta ja vaihtelevasta toiminnasta. Toimintamuotoja on monia kuten, havainnointia, tutkimista, satuja, loruja, musiikkia, pelejä, leikkejä, käsillä tekemistä, ulkoilua, retkiä ja liikuntaa.

Lasten hoidossa ja kasvatuksessa korostuu myös perushoito ja omatoimisuuteen opettaminen. Päivittäisen toiminnan tavoitteet suunnitellaan lapsiryhmälle huomioiden kuitenkin yksittäisen lapsen kehitystaso ja tarpeet. Eri-ikäisten lasten ryhmässä kaikki oppivat toisiltaan.