Tuuralan ryhmis

Tuuralan ryhmis toimii vanhassa kyläkoulussa Tuuralan kylässä. Ryhmiksessä on 3 hoitajaa ja lapsia yhteensä 12. Ryhmiksen aukioloaika klo 7.00-17.00.

Kiireetön ja kodinomainen hoito on tärkeää. Meillä lasta arvostetaan sellaisena kuin hän on ja hänen omaa kehityksen tahtiaan. Meillä on yhteisesti sovitut säännöt, joiden avulla lapselle luodaan turvallisuuden tunnetta hyvien tapojen oppimisen lisäksi.

Meillä Tuuralassa on lelupäivä joka tiistai, ja askartelemme aina mahdollisuuksien mukaan.

Päivittäin katsotaan kalenteri ja lapsia lorutetaan ja leikitetään, luetaan paljon satuja. Meillä myös ulkoillaan paljon ja tutustutaan luontoon.