Varhaiserityiskasvatus

 

Isonkyrön varhaiserityiskasvatuksesta vastaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja Elina Jaskari. Päivähoidossa erityisopettaja tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa ja on mukana yksiköiden ja kotihoitajien tapahtumissa mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi erityisopettaja toimii vanhempien kasvatuskumppanina ja tukea tarvitsevan lapsen kuntoutuspalveluiden koordinaattina.

Kelton tehtävät:

  • Lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen arviointi
  • Tuen tarpeen varhainen tunnistaminen sekä tuen suunnittelu, toteutus (tarvittaessa) ja arviointi
  • Yhteistyön tekeminen vanhempien sekä lasta tutkivien ja kuntouttavien tahojen kanssa
  • Varhaiskasvatuksen henkilöstön ohjaus, konsultointi sekä kouluttaminen