Varhaiserityiskasvatus

 

Isonkyrön varhaiserityiskasvatuksesta vastaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja (Veo) Elina Jaskari. VEOn toimenkuvaan kuuluu yhdessä varhaiskasvatuksen henkilökunnan sekä lasten huoltajien kanssa havainnoida lapsia/lapsiryhmiä ja tunnistaa lasten yksilöllisiä tuen tarpeita sekä tuen tarpeen ilmettyä suunnitella ja järjestää lapsille tarkoituksenmukaista tukea omassa lähiympäristössään. Yhteistyöhön kuuluu myös monialaista yhteistyötä kaikkien lapsen ohjaukseen, kuntouttamiseen ja opetukseen osallistuvien ammattilaisten kanssa.

Veon tehtävät:

  • Lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen arviointi
  • Tuen tarpeen varhainen tunnistaminen sekä tuen suunnittelu, toteutus (tarvittaessa) ja arviointi
  • Yhteistyön tekeminen vanhempien sekä lasta tutkivien ja kuntouttavien tahojen kanssa
  • Varhaiskasvatuksen henkilöstön ohjaus, konsultointi sekä kouluttaminen