Varhaiserityiskasvatus

Varhaiskasvatus ja koulutus » Varhaiskasvatus » Varhaiskasvatuksen tietopankki » Varhaiserityiskasvatus

Lapsen kasvun ja oppimisen tuki

Isonkyrön varhaiserityiskasvatuksesta vastaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Mikäli lapsen tuen tarve on tiedossa päivähoitopaikkaa haettaessa, kannattaa olla yhtyedessä varhaiskasvatuksen erityisopettajaan.

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) on kasvun ja oppimisen asiantuntija. Hänen tehtävään on varhaiserityiskasvatuksen koordinointi, kehittäminen, henkilökunnan konsultointi ja yhteistyö vanhempien ja eri asiantuntijoiden kanssa.

 

Veo:n toimenkuvaan kuuluu yhdessä varhaiskasvatuksen henkilökunnan sekä lasten huoltajien kanssa havainnoida lapsia/lapsiryhmiä ja tunnistaa lasten yksilöllisiä tuen tarpeita sekä tuen tarpeen ilmettyä suunnitella ja järjestää lapsille tarkoituksenmukaista tukea omassa lähiympäristössään.

Yhteistyöhön kuuluu myös monialaista yhteistyötä kaikkien lapsen ohjaukseen, kuntouttamiseen ja opetukseen osallistuvien ammattilaisten kanssa. 

 

Tehtävät:

  • Lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen arviointi
  • Tuen tarpeen varhainen tunnistaminen sekä tuen suunnittelu, toteutus (tarvittaessa) ja arviointi
  • Yhteistyön tekeminen vanhempien sekä lasta tutkivien ja kuntouttavien tahojen kanssa
  • Varhaiskasvatuksen henkilöstön ohjaus, konsultointi sekä kouluttaminen
          •