Sora- ja maa-ainesten myynti

Asko Veijalainen
Naarajoentie 294, 61500  Isokyrö
p. 040 589 2304
– soratoimitukset
– haketuspalvelut

Isonkyrön Kuljetus Oy
Rantatie 35,  61500  Isokryö
p. 0500 268 333 f. (06) 471 3039
– maa-aineskuljetukset, hiekka, sora, murskeet
– teiden, pihojen ja rakennusten pohjien rakentaminen