Jätehuolto

Asuminen ja ympäristö » Ympäristö » Jätehuolto

Jätehuolto

Vaasan seudun jätelautakunta hoitaa kunnan lakisääteisiä viranomaistehtäviä jätehuollon järjestämiseksi. Vaasan seudun jätelautakunta kokoontui ensimmäisen kerran 13.3.2014. Vaasan kaupunki on isäntäkunta ja vastaa lautakunnan hallinnasta.

 

Vaasan seudun jätelautakunnan sähköiset lomakkeet

 

Vaasan seudun jätehuoltomääräykset 1.6.2022 ja liite. Liitteessä merkattu alueet, jotka kuuluvat pakollisen biojätekeräyksen piiriin.

 

Isonkyrön kunnan jätehuollon järjestämistehtävät hoitaa Stormossen Oy, joka vastaa myös jäteneuvonnasta.

 

JÄTTEEN KULJETUS


Jätteenkuljetustehtävät hoidetaan asiakkaan ja kuljetusliikkeen välisellä sopimuksella. Isossakyrössä toimivat mm. seuraavat jätteenkuljetusyritykset, joiden kanssa kiinteistöt voivat tehdä sopimuksen jäteastioiden hankinnasta ja tyhjennyksestä

 

Katso kaikki alueella toimivat luvalliset Jätteenkuljetusyritykset ja lietteen kuljetusyritykset.

 

Jätteenkuljetusyritykset laskuttavat kiinteistöiltä jäteastioiden tyhjennyksen ja jätteiden kuljetuksen kiinteistön ja jätteenkuljetusyrityksen välisen sopimuksen mukaisesti.

 

EKOPISTEET JA HYÖTYKÄYTTÖASEMA

 

Isonkyrön alueella on yhdeksän ekopistettä ja yksi hyötykäyttöasema, jotka on tarkoitettu kotitalouksien hyötyjätteille.

 

Katso Ekopisteiden sijainti ja asiointiohjeet.

 

Stromossenin hyötykäyttöaseman sivuilta löydät aukioloajat sekä ohjeet asiointiin.

 

Isonkyrön hyötykäyttöasema
Osoite: Tolkintie 15, kunnan keskusvarasto
Puh 010 320 7662, vain aukioloaikana

 

Stormossen tarjoaa ilmaista jäteneuvontaa monille kohderyhmille, kuten päiväkodeille, kouluille, maahanmuuttajille, yhdistyksille ja eri tapahtumille. 

 

Tutustu Stormossenin palveluihin ja materiaaliin.

Vierailut ja neuvonta

Kouluille materiaalia opetuksen tueksi ja tietoa jätehuollosta

 

EKOMAKSU

Jätelain mukaan kunnalla on oikeus periä järjestämästään jätehuollosta jätemaksu, jonka jätteen haltija on velvollinen maksamaan. Isonkyrön kunta on hyväksynyt asuntokohtaiset ekomaksut, jotka Stormossen Oy laskuttaa vuosittain. Ekomaksuilla ylläpidetään mm. seuraavia jätehuoltopalveluja:

 

- jätetiedotusta ja lajitteluneuvontaa
- ekopisteitä, joissa vastaanotetaan kotitalouksien keräyspaperia, keräyslasia ja pienmetallia
- hyötykäyttöasemia, joissa vastaanotetaan suurempia kotitalouksien jäte-eriä
- kotitalouksille vaarallisen jätteen vastaanotto apteekeissa, hyötykäyttöasemilla ja kiertäväswsä Ekobiili-kampanjassa.