Kumppanuuspöytä

Hyvinvointi ja vapaa-aika » Hyvinvointi » Kumppanuuspöytä

Kumppanuuspöytä

 

Kumppanuuspöytä on hyväksi havaittu perinteistä päätöksentekoa tukeva menetelmä kuntalaisten ja eritoten järjestöjen osallistamiseksi keskusteluun yhteisistä asioista. Kumppanuuspöydän tavoitteena on edistää yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä, elinvoimaisuutta ja sitä kautta lisätä vuoropuhelua koko kunnassa. Kumppanuuspöydät perustuvat avoimeen, luottamukselliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Kumppanuuspöytien toiminta on epäpoliittista ja niillä ei ole päätösvaltaa.

 

Isossakyrössä Kumppanuuspöytää järjestävät yhteistyössä kunta ja Yhyres-kehittämisyhdistys ry. Kumppanuuspöytiin voidaan pyytää mukaan eri alojen asiantuntijoita.

 

Kumppanuuspöytiä on tarkoitus järjestää 1-2 kertaa vuodessa. Kumppanuuspöytien muistiot löytyvät alta

 

Kumppanuuspöytä 8.3.2021

Kumppanuuspöytä 30.8.2023

 

Saumattoman tiedonkulun edistämiseksi järjestöiltä toivotaan päivityksiä yhteystietoihinsa mahdollisimman pian muutosten jälkeen. Yhteystietomuutokset voit ilmoittaa vapaa-aika@isokyro.fi.