Kunnanjohtajan katsaus

Kunta ja hallinto » Tietoa Isostakyröstä » Kunnanjohtajan katsaus

Kunnanjohtajan katsaus

 

Talouskasvu on alkanut hidastua sekä Suomessa että muualla maailmassa. Edessä näyttäisi olevan hitaamman kasvun vuosia. Muutokset ovat tämän päivän arkea, ne koettelevat niin talouden rakenteita kuin lainsäädännön vaatimuksia heijastuen jossain vaiheessa myös kunnan ja isokyröläisten elämään. Kunnan toimintaympäristön jatkuvassa epävarmuudessa on tärkeää, että kunnalla on oma selvä suunta ja strategia sinne pääsemiseksi. Osana vuoden 2020 talousarvion valmistelua olemmekin päivittäneet kuntastrategiamme. Visionamme 2025 on, että ”Elämää suuremmassa Isossakyrössä eläminen ja yrittäminen on Suomen parasta”.

 

Kunnissa palvelutarpeet kasvavat tulevina vuosina väestön voimakkaan ikääntymisen myötä. Meillä Isossakyrössä yli 75-vuotiaiden määrä on nyt noin 600, kun sen ennustetaan uusimpien väestöennusteiden mukaan olevan vuonna 2025 noin 700 ja vuonna 2040 noin 820. Samalla palvelutarpeet ovat lisääntyneet monilla muilla sosiaalitoimen alueilla kuten lastensuojelussa ja vammaispalveluissa. Heikko verotulojen kehitys yhdistettynä viime vuosien valtionosuuksien leikkauksiin aiheuttaa sen, etteivät monien kuntien rahat tule nykyisellä mallilla riittämään. Asiantuntijoiden ja puolueiden kesken vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että vastuu sote-palveluiden järjestämisestä on siirrettävä pikaisesti yksittäisiltä kunnilta suuremmille alueille. Uudistus tarvitaan ennen kaikkea eriarvoisuuden vähentämiseksi ja palveluiden saatavuuden parantamiseksi. Kuntaa suurempi toimija mahdollistaa paremmin mm. toimintakäytäntöjen ja prosessien yhtenäistämisen, ICT-järjestelmien kehittämisen, uusien teknologioiden hyödyntämisen ja tiedolla johtamisen kehittämisen. Maan uuden hallituksen tavoitteena onkin jälleen koota sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille - maakunnille. Myös pelastustoimen järjestäminen on tarkoitus siirtää maakuntien tehtäväksi. Monet yksityiskohdat uudistukseen liittyen ovat kuitenkin vielä tässä vaiheessa auki. Itse toivon seuraavaksi valmisteltavaan malliin ennen kaikkea enemmän ihmisläheisyyttä. Olemme tiiviisti mukana myös Etelä-Pohjanmaan vapaaehtoisen SOTE-kuntayhtymän valmistelussa. Suurimmat riskit ja uhat maakunnan kokoisen kuntayhtymän mallissa Isonkyrön kunnan kannalta liittyvät lähipalveluiden turvaamiseen Isossakyrössä ja jatkovalmistelussa valittavaan kunnilta perittävien maksujen malliin.

 

Valtioneuvosto päätti 29.8.2019, että Isonkyrön kunta siirtyy Pohjanmaan maakunnasta Etelä-Pohjanmaan maakuntaan 1.1.2021. Vuosien epävarmuus asian suhteen on osaltaan jarruttanut kunnan kehittämistyötä. Sijaintimme mahdollistaa toimivien yhteistyömuotojen harjoittamisen molempien maakuntien suuntaan. Koska sote-uudistuksessa on tarkoitus koota sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen itsehallinnollisille maakuntien kokoisille alueille, on Etelä-Pohjanmaan suunta meille luonteva: Seinäjoen kaupunki tuottaa perusterveydenhuoltomme palvelut ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri erikoissairaanhoitomme palvelut. Emme kuitenkaan käännä Pohjanmaalle ja Vaasan seudulle selkäämme, vaan yhteistyö jatkuu myös siihen suuntaan monella eri rintamalla. Lisäksi on huomattava, että Vaasan seutu on merkittävä työssäkäyntisuunta isokyröläisille. Maakuntavaihdoksen valmistelu ajoittuu tulevaan vuoteen.

 

Niin Isonkyrön kuin monien muidenkin kuntien talouteen on ilmaantunut haasteita viimeisen vuoden aikana johtuen kunnallisveron ennakoitua selvästi huonommasta kertymästä. Ensin syynä olivat palkansaajille maksettavat poikkeuksellisen suuret veronpalautukset, mutta vuoden 2019 aikana myös tulorekisterin käyttöönoton aiheuttamat tuloverokertymän viiveet. Vuoden 2020 verotulojen arviointi on edellä mainitusta syistä johtuen ollut edelleen haastavaa.

 

Alkuvuodesta valmistuva liikuntahalli – Isokyrö Areena – tulee liikuttamaan isokyröläisiä vauvasta vaariin. Toisena suurista investoinneistamme alkuvuodesta valmistuu myös Kokkookankaan uusi vedenottamo. Nämä molemmat investoinnit ovat isoja satsauksia tulevia vuosikymmeniä varten. Investointitarpeet ovat tulevinakin vuosina isot ja joudummekin tarkasti miettimään paitsi investointien määrää suhteessa taloudelliseen kantokykyymme myös niiden prioriteettijärjestystä.

 

 

Tero Kankaanpää

kunnanjohtaja