Kunnanjohtajan katsaus

Kunta ja hallinto » Tietoa Isostakyröstä » Kunnanjohtajan katsaus

Kunnanjohtajan katsaus

Kuntien järjestämis- ja rahoitusvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen palveluista päättyi pitkään valmistellun sote-uudistuksen toteuduttua vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa. Hyvinvointialueiden rahoitus osoittautui odotetusti riittämättömäksi, minkä johdosta hyvinvointialueilla on laadittu erilaisia uudistus-, tuottavuus- ja vaikuttavuusohjelmia. Hyvinvointialueiden rahoituskriisi on todellinen uhka kuntalaisten perus- ja lähipalveluille.

 

Ehkä vähemmälle huomiolle viimeaikaisessa julkisessa keskustelussa on jäänyt heikkenevä kuntatalous. Sote-uudistukseen liittyvät vero- ja valtionosuusleikkaukset toteutuvat täysimääräisesti vasta vuonna 2024. Valtiovarainministeriö elokuussa julkaisema sote-uudistuksen siirtolaskelma on jo hyvin lähellä lopullista siirtolaskelmaa, joka julkaistaan marraskuussa. Kun keskimäärin kuntien valtionosuuksien arvioidaan vähenevän 48 euroa asukasta kohden vuonna 2024 vuoteen 2023 verrattuna, Isollekyrölle laskelma osoittaa peräti 139 euron asukaskohtaista vähentymää (-688.024 euroa). Sote-uudistuksen hintalappu alkaa näyttäytyä myös kunnille kohtuuttomana.

 

Kun samaan aikaan merkittävää myönteistä talouskehitystä ei vuodelle 2024 ole odotettavissa ja joissain arvioissa talouden arvioidaan jopa supistuvan lievästi ensi vuonna, tämän talousarvion rakentaminen on ollut poikkeuksellisen vaikea prosessi. Lautakuntien talousarvioehdotuksia on jouduttu leikkaamaan merkittävästi. Uhkana on, että julkisen talouden tasapainottamistarve tulee näkymään myös kuntien tulopohjan heikkenemisenä tulevinakin vuosina. Tämän vuoksi meidän on yhdessä etsittävä myös rakenteellisia ratkaisuita, jotta kuntamme talous saadaan pidettyä tasapainossa.

 

Kesän aikana Suomen taloudessa tapahtui käänne heikompaan. Erityisesti muutos näkyy teollisuudessa ja rakennusalalla. Todennäköisesti tämä tulee jollain aikavälillä näkymään myös Isonkyrön kunnan verotulokertymässä. Suhdanteen heikkeneminen ennakoi pitkään jatkuneen suotuisan työllisyyskehityksen päättymistä. Samaan aikaan monissa yrityksissä osaavan työvoiman saatavuuden haasteet ovat edelleen vaikeutuneet. Meitä ympäröivissä maakunnissa ja Suomessa investoidaan tulevina vuosina enemmän kuin moniin vuosikymmeniin. Investoinnit tuovat lähialueelle tuhansia uusia työpaikkoja. Alueella muuttavasta uudesta työvoimasta ja heidän perheistään tavoittelemme uusia asukkaita myös Isoonkyröön puolen tunnin ajomatkan päähän uusista työpaikoista.

 

Haastavinakin aikoina on pidettävä mielessä kuntastrategian missio eli olemassaolomme tarkoitus ”Isokyrö huolehtii asukkaidensa hyvinvoinnista laadukkailla palveluilla, mahdollistaa viihtyisän ja turvallisen elämisen sekä monimuotoisen yrittämisen.” Tehdessämme hyvää elinvoimatyötä, kasvatamme myös kuntalaisten hyvinvointia ja panostaessamme kuntalaisten hyvinvointiin, kasvatamme samalla elinvoimaa.

 

Seuraava kuntien toimintaan vaikuttava uudistus kolkuttelee jo ovella. Vuosi 2024 työ- ja elinkeinopalvelu-uudistuksen (TE-uudistus) valmisteluvuosi, sillä TE-palvelut siirtyvät kunnille 1.1.2025. Olemme valinneet yhteistyökumppaneiksemme TE-palveluissa Seinäjoen ja Ilmajoen. Yhdessä muodostamme lähes 40 000 työvoimaan kuuluvan henkilön alueen, jossa Seinäjoen kaupunki toimii isäntäkuntana. TE-palveluiden siirrolla kunnille tavoitellaan sitä, että palvelut tulisivat lähemmäksi asiakkaita. Kun aiempaa suurempi osuus työllisyyspalveluista, koulutuspalveluista ja elinkeinopalveluista on saman järjestäjän, kunnan tai kuntien vastuulla, on mahdollista päästä kohti nopeamman työllistymisen tavoitetta. Uudistuksen ytimessä on niin sanottu kannustava rahoitusmalli. Työttömyysjaksoja lyhentävä kunta hyötyy taloudellisesti, kun kuntalainen työllistyy. Meiltä uudistus vaatii uudenlaista ajattelutapaa. Työllisyyden
hoitoon on jatkossa suhtauduttava ekosysteemilähtöisesti eli koko kuntaa työllisyyden hoitoon sitovasti. Kunnat saavat jatkossa valtionosuutta niiden vastuulle siirtyviin TE-palveluihin. Olemme sitoutuneet osoittamaan tuon siirtyvän valtionosuuden (arvio 378.000 €) täysimääräisesti järjestämisalueen työllisyyden hoitoon. Avainkysymys on kuitenkin jälleen kerran, riittävätkö kunnille siirtyvät valtionosuudet TE-palveluiden laadukkaaseen hoitoon järjestämisalueella.

 

Viime vuosina tehtyjen merkittävien veto- ja pitovoimaan tähtäävien investointien myötä poistotasomme on kasvanut lähes 2 miljoonaan euroon (1,1 m€ v. 2018 tilinpäätöksessä). Velkamäärän pitäminen maltillisena ja poistotason kasvun katkaiseminen vaatii meiltä edelleen tarkkaa investointien priorisointia.

 

Uusia vuokra-asuntoja ja Isonkyrön Kehitys Oy

 

Kunnan konserniyhtiön Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n rakennuttamana valmistui keväällä 2023 uudisrakennuskohde Pysäkkitielle pystyäksemme vastaamaan vuokra-asuntojen kysyntään. Keväällä 2024 alueelle valmistuu 10 uutta asuntoa.

 

Perustimme keväällä 2022 uuden konserniyhtiön Isonkyrön Kehitys Oy:n Isonkyrön elinkeinotoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen. Pitkäjänteinen työ ja uudet satsauksemme elinkeinotoiminnan kehittämiseen näkyivät Suomen Yrittäjien Kuntabarometri-kyselyssä, jossa sijoituimme ensimmäistä kertaa TOP10-joukkoon kuntakokoluokassamme (alle 10000 asukasta) useilla barometrin osa-alueilla. Elinkeinopolitiisian kokonaisarviosanaltaan (4,08/5) yrittäjät arvostivat meidät Etelä-Pohjanmaan toiseksi parhaaksi.

 

Lapinmäen yritystontit rakennuskelpoisia

 

Lapinmäen yritysalueen tonttien kunnallistekniikka on valmistunut ja pääsemme markkinoimaan alueen tontteja rakennuskelpoisia. Alueella on rakennusoikeutta tarjolla noin 70.000 m2. Alue sijaitsee valtatien 18 varressa maakuntakeskusten välissä ja on sekä näkyvyyden, että liikenneyhteyksien kannalta loistava.

 

Talousalueen 100 kilometrin vyöhykkeellä asuu 539.000 ihmistä ja alueella on 250.000 työpaikkaa. Juuri tämän alueen keskelle sijoittuu Isokyrö ja Lapinmäen yritysalue. Lapinmäki antaa uusille ja olemassa oleville yrityksille mahdollisuuden sijoittua keskelle kehitystä.

 

Käykää katsomassa Lapinmäen yritysalueen potentiaalia havainnollistava animaatio- ja drone-video.

 


Tero Kankaanpää
kunnanjohtaja