Kunnanjohtajan katsaus

 

Aloitin Isonkyrön kunnanjohtajana vuoden 2018 alussa. Aivan aluksi haluan esittää lämpimät kiitokset kunnanvaltuustolle luottamuksesta. Lisäksi haluan kiittää kaikkia isokyröläisiä ja kunnan työntekijöitä lämpimästä vastaanotosta. Minut on todella otettu täällä avosylin vastaan. Kunnanjohtajan työhuoneen ovet ovat avoinna – tervetuloa tutustumaan!

Ensimmäiset viikot ovat kuluneet työntekijöihin, luottamushenkilöihin ja talon tapoihin tutustuessa. Niin kunnanhallitus kuin johtoryhmäkin ovat jo aloittaneet työskentelynsä. Seuraavien viikkojen aikana aion vierailla kunnan eri yksiköissä sekä kunnassa sijaitsevissa yrityksissä mahdollisimman laajasti.

Vielä vuosi sitten maan hallituksen tarkoituksena oli, että sote- ja maakuntauudistus olisi tullut voimaan vuoden 2019 alusta. Maan hallitus kuitenkin päätti 5.7.2017 neuvottelussaan, että sote- ja maakuntauudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen ja maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018. Tämän hetken tiedon mukaan vastuu julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyisi 18 uudelle maakunnalle 1.1.2020. Maakunnat huolehtisivat lisäksi muun muassa maakuntien liittojen tehtävistä, pelastustoimesta, ympäristöterveydenhuollosta sekä alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä. Kuntien tehtäväksi uudistuksessa jäisivät muun muassa varhaiskasvatus, opetus, maankäyttö, rakentaminen ja paikallinen elinkeinopolitiikka. Niin ikään liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen jäisivät peruskunnan vastuulle.

Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä siirrymme Pohjanmaan maakunnasta osaksi Etelä-Pohjanmaan maakuntaa. Samassa yhteydessä on luontevaa arvioida myös monien muiden yhteistyömuotojen suuntia. Sijaintimme mahdollistaa aina tapauskohtaisen arvion tekemisen, mikä on meille paras yhteistyön suunta. Selvää on, että yhteistyötä tarvitaan jatkossakin molempien maakuntakeskusten suuntiin.

Nykyisten peruskuntien tehtävien siirtyessä maakuntien vastuulle kuntien tuloja on tarkoitus alentaa saman verran kuin kunnilta siirtyy tehtäviä. Kunnallisveron ja yhteisöveron tuottoa alennetaan. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan tämän hetken arvion mukaan 12,3 prosenttiyksiköllä. Vastaavasti valtion verotusta kiristetään, koska valtio rahoittaa maakuntien tehtävät.

Olen saanut johdettavakseni hyvin hoidetun ja johdetun kunnan. Isonkyrön kunta on varautunut tuleviin muutoksiin pitämällä talouden tiukasti hallinnassaan velkaantumista välttäen ja säilyttäen siten liikkumavaran, joka mahdollistaa kunnan elinvoiman kehittämisen. Tavoitteena on, että myös tulevat investoinnit voidaan kattaa tulorahoituksella muutamassa vuodessa velkaantumisen välttämiseksi. Elämme vahvasti siinä uskossa, että sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen pystymme suuntaamaan resurssejamme enemmän kunnan elinvoiman kehittämiseen.

Strategiamme mission mukaan ”Yrittämisen Isokyrö on itsenäinen elinvoimakunta, joka huolehtii asukkaistaan laadukkailla palveluilla sekä mahdollistaa viihtyisän elämisen ja asumisen.” Työskentelemme parhaillaan useiden kaavoitushankkeiden parissa. Näillä kaavoitushankkeilla mahdollistamme sekä uusien yritysten että asukkaiden sijoittumista kuntaan. Strategiamme visiona on, että ”Vetovoimaisessa Isossakyrössä eläminen ja yrittäminen on Suomen parasta.”

Yhteistyöterveisin,

Tero Kankaanpää, kunnanjohtaja