Kunnanjohtajan katsaus

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Sote- ja maakuntauudistuksen alkuperäisenä tavoitteena oli, että uudistus olisi tullut voimaan vuoden 2019 alusta. Lainvalmistelun viivästysten lykättyä uudistuksen voimaantuloa jo kahdesti, tarkoitus on tätä kirjoitettaessa, että vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyisi 18 uudelle maakunnalle 1.1.2021 ja valinnanvapaus tulisi voimaan vaiheistetusti. Maakunnat huolehtisivat lisäksi muun muassa maakuntien liittojen tehtävistä, pelastustoimesta, ympäristöterveydenhuollosta sekä alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä. Kuntien tehtäväksi uudistuksen jälkeenkin jäisivät muun muassa varhaiskasvatus, opetus, maankäyttö, rakentaminen ja paikallinen elinkeinopolitiikka. Niin ikään liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen jäisivät kuntien vastuulle. Sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi mietintönsä 7.11.2018 ja kokonaisuus on nyt perustuslakivaliokunnan käsissä. Oman käsitykseni mukaan perustuslakivaliokunnan seuraavassa lausunnossaan lakiteksteihin vaatimien muutosten sisältö ja määrä ovat uudistuksen toteutumisen kannalta ratkaisevia. Vaalikausi käy vääjäämättä kohti loppua ja perustuslakivaliokunnan käsittelyn jälkeen sosiaali- ja terveysvaliokunta tarvitsee hallituksen valmistelemaan perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutosehdotukset lakiteksteihin. Edelleen on kuitenkin mahdollista, että eduskunta pystyy päättämään lainsäädäntökokonaisuudesta helmi-maaliskuun aikana.

Isonkyrön kunnan siirtyminen Pohjanmaan maakunnasta osaksi Etelä-Pohjanmaan maakuntaa on uhannut uudistuksen viivästyessä lykkääntyä edelleen vuoden 2021 alkuun. Kunnanhallitus onkin päättänyt esittää valtioneuvostolle, että siirto tehtäisiin vuoden 2020 alusta. Maakuntavaihdoksen pitkittyminen on aiheuttanut ja tulee edelleen pitkittyessään aiheuttamaan monenlaista hankaluutta kunnan toiminnalle ja kunnan kehitykselle, kuntalaisille sekä kunnassa toimiville yrityksille. Esitys on parhaillaan molempien maakuntien liittojen ja kuntien lausuttavana. Odotetusti olemme saaneet lausunnoissa Etelä-Pohjanmaan liitolta ja monilta Etelä-Pohjanmaan kunnilta vahvaa ja hyvin perusteltua tukea maakunnan vaihdokselle. Hieman yllättäen Pohjanmaan liitto ja Vaasan kaupunki vastustivat lausunnoissaan asiaa. Vaikka maakuntavaihdoksen yhteydessä on luontevaa arvioida myös monien muiden yhteistyömuotojen suuntia, selvää on, että yhteistyötä tarvitaan jatkossakin molempien maakuntakeskusten suuntiin. Sijaintimme mahdollistaa aina tapauskohtaisen arvion tekemisen, mikä on meille paras yhteistyön suunta. Emme siis ole kääntämässä Vaasan seudulle selkäämme.

Viime aikaiset viestit yrityskentältämme ovat pääasiassa olleet ympäröivän alueen tapaan rohkaisevia: tilauskirjat täyttyvät, yrityksemme uskaltavat investoida ja palkata uusia työtekijöitä. Samalla pitää muistaa, että uusia työpaikkoja on syntynyt myös uusiin, pieniin yrityksiin. Suurimpana haasteena tuntuu monilla yrityksillä olevan osaavan työvoiman saanti, mikä vaatii meiltä yhteisiä nopeita toimenpiteitä.

Väestön ja työpaikkojen keskittyminen suurimpiin kasvukeskuksiin on suuri haaste, jota vastaan kamppailemme kahden maakuntakeskuksen välissä. Väkiluvun laskun pysäyttäminen edellyttää, että niin kunnan, yritysten kuin yhdistystenkin tuottamat palvelut ovat laadukkaita. Yhdessä Seinäjoen kaupunkiseudun kuntien kanssa (K8) on tarkoitus käynnistää laaja muuttoliiketutkimus, jossa haetaan niin muuttajilta itseltään kuin myös tilastoista ja vertailualueilta tietoja muuttoliikkeestä.

Isonkyrön kunta on varautunut tuleviin muutoksiin pitämällä talouden tiukasti hallinnassaan velkaantumista välttäen ja säilyttäen siten liikkumavaran, joka mahdollistaa kunnan elinvoiman kehittämisen. Vaikka vuodesta 2018 on tulossa edelleen taloudellisesti menestyksekäs, vuoden 2019 talousarvion laatiminen tasapainoiseksi oli tällä kertaa kuitenkin työläs prosessi, johtuen muun muassa verotulojen yllättävästä notkahduksesta vuoden 2018 lopulla.

Vuosi 2019 tulee olemaan Isonkyrön kunnalle suurten investointien vuosi. Talousarvioesityksen investointien nettomenojen loppusumma on lähes 6 m€. Näistä näkyvin on uusi liikuntahalli, jonka rakentuminen painottuu tulevaan vuoteen, mutta lisäksi teemme monia muita tärkeitä investointeja kehittääksemme kunnan elinvoimaa. Tuleviin investointeihin on varauduttu ja pystymmekin kattamaan merkittävän osan näistä investoinneista kassavaroista.

Joulu on kuitenkin juhlan ja rauhoittumisen aikaa läheisten kanssa. Omasta ja Isonkyrön kunnan puolesta haluan kiittää kaikkia kuluneesta vuodesta sekä toivottaa kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2019.

Tero Kankaanpää
kunnanjohtaja