Kunnanjohtajan katsaus

Kunta ja hallinto » Tietoa Isostakyröstä » Kunnanjohtajan katsaus

Kunnanjohtajan katsaus

 

Isonkyrön kunta siirtyy Pohjanmaan maakunnasta Etelä-Pohjanmaan maakuntaan 1.1.2021. Tämä on meille historiallinen hetki. Maakuntavaihdoksen toteutuminen osoittaa, että pienenkin kunnan omaa tahtotilaa kuunnellaan ja sinnikäs vaikuttamistyö tuo tuloksia. Vaikka maakuntavaihdoksen valmistelu vuoden 2020 aikana on tapahtunut pääosin valtion eri viranomaisten toimesta, olemme halunneet olla neuvotteluissa varmistamassa, että vaihdos tapahtuu mahdollisimman häiriöttömästi ja vähäisin vaikutuksin kuntalaisten ja isokyröläisten yritysten arkeen. Sijaintimme mahdollistaa jatkossakin toimivien yhteistyömuotojen harjoittamisen molempien maakuntien suuntaan. Olemme vakuuttaneet Pohjanmaalle ja Vaasan seudulle, että emme käännä selkäämme vaan yhteistyö jatkuu myös siihen suuntaan monella eri rintamalla.

 

Talouskasvu alkoi hidastua sekä euroalueella että muualla maailmassa jo ennen koronakriisiä. Väestörakenteemme muutos on voimakkaimmillaan seuraavien vuosien aikana, mikä lisää kuntalaisten palvelutarpeita ja luo kuntatalouteen kulupaineita. Samalla koronakriisi on tuonut kunnan verotulokehitykseen lisää epävarmuutta. Eri alojen työntekijöiden lomautukset ovat näkyneet kunnan verotulokehityksessä yllättävän vähän. Vientialojen tilauskirjat uhkaavat kuitenkin tyhjentyä ja mahdolliset irtisanomiset näkyisivät välittömästi meillä verotulojen laskuna ja työttömyys kääntyisi uudelleen nousuun. Maan hallitus ja eduskunta on tukenut kiitettävästi kuntataloutta lisäämällä kuntien valtionosuutta ja yhteisöveron jako-osuutta lisätalousarvioilla vuonna 2020 ja talousarviossaan vuodelle 2021. Nämä tukitoimet luovat laiturin kuntatalouden rotkon ylle, mutta eivät muodosta siltaa, jolla ratkaistaisiin kuntatalouden rahoituksellinen alijäämä. Valtion tukitoimet auttavat myös meitä vielä talousarviovuoden yli, mutta on selvää, että valtiontalouden tasapainottamistarve tulee näkymään myös kuntamme tulopohjan heikkenemisenä tulevina vuosina.

 

Kunnan toimintaympäristön jatkuvassa epävarmuudessa on tärkeää, että kunnalla on oma selvä suunta ja strategia sinne pääsemiseksi. Visionamme 2025 on edelleen, että ”Elämää suuremmassa Isossakyrössä eläminen ja yrittäminen on Suomen parasta”.

 

Maan hallitus julkaisi lokakuussa sote-uudistuksen uusimmat, lausuntokierroksen jälkeiset, linjauksensa. Kuntien ja hyvinvointialueiden (aik. sote-maakuntien) välisen työnjaon sopimisen mahdollistamista ei ole edelleenkään huomioitu esityksessä. Tämä tulisi huomioida esimerkiksi oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden sekä ympäristöterveydenhuollon tehtävien osalta. Uusiin linjauksiin on kirjattu lupaus kuntatalouden tarkasta seuraamisesta ja tarpeen mukaan korjaamisesta. Kuntatalouden kestävyys tulee varmistaa ja kuntien investointikyky turvata sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä. Sote-uudistus näyttäytyy Isonkyrön kunnan kannalta kaksiteräisenä miekkana. Isompi toimija mahdollistaisi paremmin mm. toimintakäytäntöjen ja prosessien yhtenäistämisen, ICT-järjestelmien kehittämisen, uusien teknologioiden hyödyntämisen ja tiedolla johtamisen kehittämisen sekä olisi huomattavasti pientä toimijaa vähemmän haavoittuva. Toisaalta maakunnan kokoisen hyvinvointialueella uhkana on lähipalveluiden heikkeneminen Isossakyrössä.

 

Olemme viime vuosina investoineet niin liikuntapalveluihin (Isokyrö Areena), uuteen vedenottamoon kuin infrastruktuuriin (Lapinmäen asuin- ja yritysalueet). Nämä ovat olleet suuria satsauksia tulevia vuosikymmeniä varten. Seuraavana on vanhuspalveluiden vuoro. Palvelukeskuksen muutos- ja laajennustyöt tuovat meille hoivaosaston tilalle nykyaikaisen tehostetun palveluasumisen yksikön ja samalla koko palvelukeskuksen toiminnallisuus paranee. Investointipaineet ovat myös suunnitelmavuosina (2022-2023) isot. Velkamäärän pitäminen maltillisena vaatii keväällä 2021 valittavalta uudelta kunnanvaltuustolta edelleen tarkkaa investointien priorisointia.

 

Tero Kankaanpää

kunnanjohtaja