Yksityistiet

Asuminen ja ympäristö » Kunnossapito ja ruokapalvelut » Liikenne ja katualueet » Yksityistiet

Yksityistiet

 

 

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin

Yksityistietietojen ohjeistus on muuttunut kesäkuussa 2019. Uusi ohje löytyy osoitteesta: https://vayla.fi/yksityistiet

 

Vuoden 2019 alusta muuttunut lainsäädäntö velvoittaa yksityistiekuntia

ilmoittamaan yksityistietiedot maanmittauslaitokselle:

https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/palveluiden-kayttoohjeet/kiinteistotietopalvelu/yksityistiet

Ja Väylälle tämän lomakkeen kautta:

https://julkinen.vayla.fi/yksityistie/

 

Yksityistieavustukset

Yksityistieavustushakemus lomakeen voit tulostaa tästä.

 

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuodelle 2023 on haettavissa 31.5.2023 mennessä.

Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää järjestyneille tiekunnille, joiden tiedot ovat ajantasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja joiden varrellaon vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400m.

Hakemuslomakkeen voi tulostaa alla olevasta linkistä tai noutaa kunnanviraston neuvonnasta.

 

Avustus on haettavissa vuosittain ja ilmoitus haun ajankohdasta sekä menettelystä ilmoitetaan  kunnan ilmoitustaululla, kunnan nettisivuilla sekä paikallislehdessä.

 

Avustusta voi käyttää kaikkeen tien kunnossapitoon kuten mm: höyläys, lanaus, pölynsidonta, raivaus, niitto, auraus, aurausviitoitus, talvihöyläys, hiekoitus, sorastus, ojan kunnostus sekä rumpujen kunnostus.
Avustus maksetaan tiekunnan tai tien osakkaiden valtuuttaman edustajan ilmoittamalle pankkitilille. Avustus ei ole riippuvainen tehtyjen kunnossapitotöiden määrästä ja laadusta.

 

Tehtyjä kunnossapitotöitä valvoo yksityisteiden vastuuhenkilö kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä.