Yksityistiet

Asuminen ja ympäristö » Kunnossapito ja ruokapalvelut » Liikenne ja katualueet » Yksityistiet

Yksityistiet

 

 

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin

Väylävirasto ylläpitää avoimeen dataan perustuvaa tie- ja katuverkon tietojärjestelmää. Yksityisteiden tiedot on ilmoitettava järjestelmään Vyyti-ilmoituspalvelun kautta. Lisätietoja löydät Väyläviraston sivuilta.

Yksityistietietojen ilmoittaminen Väylävirasto: Tietoa Digiroadista 

 

 

Yksityistielaki (560/2018) velvoittaa tiekuntia ilmoittamaan yksityistietiedot Väylävirastolle.

 

 

Yksityistieavustukset

Yksityistieavustushakemus lomakkeen voit tulostaa tästä.

 

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuodelle 2024 on haettavissa 20.5.2024 mennessä.

Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää järjestyneille tiekunnille, joiden tiedot ovat ajantasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja joiden varrellaon vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400m.

Hakemuslomakkeen voi tulostaa alla olevasta linkistä tai noutaa kunnanviraston neuvonnasta.

 

Avustus on haettavissa vuosittain ja ilmoitus haun ajankohdasta sekä menettelystä ilmoitetaan  kunnan ilmoitustaululla, kunnan nettisivuilla sekä paikallislehdessä.

 

Avustusta voi käyttää kaikkeen tien kunnossapitoon kuten mm: höyläys, lanaus, pölynsidonta, raivaus, niitto, auraus, aurausviitoitus, talvihöyläys, hiekoitus, sorastus, ojan kunnostus sekä rumpujen kunnostus.
Avustus maksetaan tiekunnan tai tien osakkaiden valtuuttaman edustajan ilmoittamalle pankkitilille. Avustus ei ole riippuvainen tehtyjen kunnossapitotöiden määrästä ja laadusta.

 

Tehtyjä kunnossapitotöitä valvoo yksityisteiden vastuuhenkilö kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä.