Viestintä ja sosiaalinen media

Kunta ja hallinto » Asiointi » Viestintä ja sosiaalinen media

Isonkyrön kunta viestijänä

Isonkyrön kunnan viestinnän perustehtävä on edistää isokyröläisten hyvinvointia tarjoamalla tietoa kunnan toiminnasta, palveluista, suunnitelmista ja tavoitteista. Viestintä tukee johtamista, kehittämistä ja strategisten tavoitteiden toteutumista.

 

Kunnanhallitus johtaa kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta. Kunnanhallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestinnästä vastaavat viranhaltijat. Kunnan viestinnästä vastaa jokainen palvelualue itsenäisesti eli työntekijät viestivät oman työn ohessa.

 

Vastuu kunnan viestinnästä sekä sen suunnittelusta ja ohjeistamisesta on kunnanjohtajalla. Palvelualueiden johtajilla on vastuu oman palvelualueen viestinnästä ja viranhaltijat ja asiantuntijat viestivät oman alueensa osalta. Kuulutuksista vastaavat toimistosihteerit ja hallintosihteeri.

 

Ajankohtaiset tapahtumat löydät verkkosisuiltamme Ajankohtaista ja Tapahtumat. Viestimme myös monikanavaisesti sosiaalisen median alustoilla.

Sosiaalisen median kanavia -osisosta löydät käytössämme olevia kanavia. Ota somekanaviamme seurantaan!

 

Kunta- ja markkinointistrategiat-osiosta löydät Isonkyrön kunnan strategiat ja Asiakirjat-osiosta kunnan toimintaan vaikuttavia sääntöjä ja ohjeita.

Viestintä-sivulta löydät linkit Isonkyrön graafiseen ohjeistukseen, viestinnän sekä sosiaalisen median ohjeiden pdf-tiedostoihin.