Vesi ja jätevesi

Asuminen ja ympäristö » Vesi ja jätevesi

Vesi ja jätevesi

Isonkyrön vesihuoltolaitos tuottaa ja jakelee kuluttajille talousvettä sekä huolehtii jätevesien viemäröinnistä kunnan vesi- ja viemäriverkostojen toiminta-alueilla.

Vesijohtoverkostoa kunnalla on rakennettuna 378 km ja jätevesiverkostoa 71 km. Jätevedet johdetaan puhdistettavaksi Isonkyrön ja Vaasan yhdessä omistaman Kyrönmaan Jätevesi Oy:n Hyyriän jätevedenpuhdistamolle.

Vesihuoltolaitoksen toiminnasta huolehtii kunnanrakennusmestari.

 

Isonkyrön vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alue (II vaihe)

 

Vesihuollon kehittämissuunnitelma vuosille 2012-2017


Liittyminen kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon

Hakemus- tai lausuntopyyntölomake kiinteistön liittymisestä Isonkyrön kunnan vesihuoltolaitokseen

 

Voimassa oleva vesihuoltolaitoksen taksa:

taksa 1.1.2019 alkaen (kunnanvaltuusto hyväksynyt 22.3.2018, 4§)

Käyttö-, perus-, ja liittymismaksuihin lisätään kulloinkin voimassaolevan prosentin mukainen arvonlisävero.
* 1.1.2019 hinnasto

 

Voimassa olevat yleiset toimitusehdot:

Yleiset toimitusehdot


Vapautusanomus vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja sadevesiviemäriin liittämisestä.

 

TALOUSVEDEN LAATU


HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDET

Eli viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuoliset alueet

Jätevesiopas

Jässi-jätevesihanke

Ympäristöhallinnon jätevesi-sivut

Lisää tietoa kunnan ympäristöasioiden sivuilla

 

 

VESIMITTARILUKEMIEN ILMOITTAMINEN

Tästä linkistä voi ilmoittaa Vesimittarilukemat sähköisesti