Vesi ja jätevesi

Asuminen ja ympäristö » Vesi ja jätevesi

Vesi ja jätevesi

Isonkyrön vesihuoltolaitos tuottaa ja jakelee kuluttajille Kokkokankaan pohjavedestä valmistettua talousvettä sekä huolehtii jätevesien viemäröinnistä kunnan vesi- ja viemäriverkostojen toiminta-alueilla.

Vesijohtoverkostoa kunnalla on rakennettuna noin 400 km ja jätevesiverkostoa lähes 100 km. Jätevedet johdetaan puhdistettavaksi Kyrönmaan Jätevesi Oy:n Hyyriän jätevedenpuhdistamolle.  Isonkyrön kunta omistaa Vaasan kaupungin kanssa Kyrönmaan Jätevesi Oy:n.

 

Vesihuoltolaitoksen toiminnasta huolehtii kunnanrakennusmestari.

 

Isonkyrön vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alue (II vaihe)

 

Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys on vireillä. 

Vesihuollon kehittämissuunnitelma vuosille 2012-2017


Liittyminen kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon

Tee ensin vesi- ja jätevesiliittymäsopimus. Liittymissopimuksen (2kpl) allekirjoittaa jokainen kiinteistön omistaja (tai valtakirjalla) vesihuoltolaitoksen toimistossa.

 

Hakemus- tai lausuntopyyntölomake kiinteistön liittymisestä Isonkyrön kunnan vesihuoltolaitokseen.

 

Liitäntätyöt voidaan suorittaa kun liittymis- ja käyttösopimus on allekirjoitettu.

 

Voimassa oleva vesihuoltolaitoksen taksa:

 

Käyttö-, perus-, ja liittymismaksuihin lisätään kulloinkin voimassaolevan prosentin mukainen arvonlisävero.

 

1.5.2023 hinnasto

vesi-ja-jatevesimaksutaksa

 

1.7.2023 hinnasto

Teknisen palveluhinnasto

 

 

 

Voimassa olevat yleiset toimitusehdot:

Yleiset toimitusehdot 

Vesihuoltolaitoksen toimitusehtojen päivitys on vireillä.


Vapautusanomus vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja sadevesiviemäriin liittämisestä. Vapautusanomus osoitetaan ympäristölautakunnalle. 

 

TALOUSVEDEN LAATU 2024

 

 


HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDET

Eli viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuoliset alueet

Jätevesiopas

Ympäristöhallinnon jätevesi-sivut

Lisää tietoa kunnan ympäristöasioiden sivuilla

 

 

VESIMITTARILUKEMIEN ILMOITTAMINEN

Tästä linkistä voi ilmoittaa Vesimittarilukemat sähköisesti