Vesi ja jätevesi

Asuminen ja ympäristö » Vesi ja jätevesi

Vesi ja jätevesi

Isonkyrön vesihuoltolaitos tuottaa ja jakelee kuluttajille Kokkokankaan pohjavedestä valmistettua talousvettä sekä huolehtii jätevesien viemäröinnistä kunnan vesi- ja viemäriverkostojen toiminta-alueilla.

Vesijohtoverkostoa kunnalla on rakennettuna noin 400 km ja jätevesiverkostoa lähes 100 km. Jätevedet johdetaan puhdistettavaksi Isonkyrön ja Vaasan yhdessä omistaman Kyrönmaan Jätevesi Oy:n Hyyriän jätevedenpuhdistamolle.

 

Jätevesiverkoston toiminta-alueen laajentaminen on tällä hetkellä ajankohtainen kysymys erityisesti Kyrönjoen ranta-alueilla. Kunnassa on käynnissä teknistaloudellinen selvitys alueista joille verkoston laajentaminen olisi perusteltua. Verkoston laajeneminen kattamaan yhä suuremman osan ranta-alueen kiinteistöistä parantaisi kuntamme läpi virtaavaan kauniin Kyrönjoen vedenlaatua ja parantaisi näin ollen sekä alueen asukkaiden, että muiden kuntalaisten ja matkailijoiden elämänlaatua.

 

Vesihuoltolaitoksen toiminnasta huolehtii kunnanrakennusmestari.

 

Isonkyrön vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alue (II vaihe)

 

Vesihuollon kehittämissuunnitelma vuosille 2012-2017


Liittyminen kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon

Tee ensin vesi- ja jätevesiliittymäsopimus. Liittymissopimuksen (2kpl) allekirjoittaa jokainen kiinteistön omistaja (tai valtakirjalla) vesihuoltolaitoksen toimistossa.

 

Hakemus- tai lausuntopyyntölomake kiinteistön liittymisestä Isonkyrön kunnan vesihuoltolaitokseen.

 

Liitäntätyöt voidaan suorittaa kun liittymis- ja käyttösopimus on allekirjoitettu.

 

Voimassa oleva vesihuoltolaitoksen taksa:

 

Käyttö-, perus-, ja liittymismaksuihin lisätään kulloinkin voimassaolevan prosentin mukainen arvonlisävero.

 

1.5.2023 hinnasto

vesi-ja-jatevesimaksutaksa-1.5.2023

 

Voimassa olevat yleiset toimitusehdot:

Yleiset toimitusehdot


Vapautusanomus vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja sadevesiviemäriin liittämisestä.

 

TALOUSVEDEN LAATU


HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDET

Eli viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuoliset alueet

Jätevesiopas

Jässi-jätevesihanke

Ympäristöhallinnon jätevesi-sivut

Lisää tietoa kunnan ympäristöasioiden sivuilla

 

 

VESIMITTARILUKEMIEN ILMOITTAMINEN

Tästä linkistä voi ilmoittaa Vesimittarilukemat sähköisesti