Kaavoitus ja maankäyttö

Asuminen ja ympäristö » Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavoitustoimessa valmistellaan maankäyttöön ja maanhankintaan liittyviä tehtäviä sekä yleis- ja yksityiskohtaista kaavoitusta.
Kaavoituksella pyritään nykyisten taajamien vahvistamiseen sekä riittävän tonttireservin turvaamiseen.

 

Kiinteistöjen muodostukseen liittyvät tehtävät sisältyvät maanmittauslaitoksen tehtäviin.
Rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman merkinnän hoitaa rakennustarkastaja.

 

Kaavamuutosten hinnoittelun taksa 1.1.2022 alkaen.

KARTTATIIMIN PALVELUT

Karttapalvelustamme löydät mm. asemakaava-alueet, erilaiset kohteet ja palvelut, myytävät tontit, patikkareitistöt