Kaavoitus ja maankäyttö

Asuminen ja ympäristö » Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavoitustoimessa valmistellaan maankäyttöön ja maanhankintaan liittyviä tehtäviä sekä yleis- ja yksityiskohtaista kaavoitusta.
Kaavoituksella pyritään nykyisten taajamien vahvistamiseen sekä riittävän tonttireservin turvaamiseen.

 

Kiinteistöjen muodostukseen liittyvät tehtävät sisältyvät maanmittauslaitoksen tehtäviin.
Rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman merkinnän hoitaa rakennustarkastaja.

 

Kaavamuutosten hinnoittelun taksa 1.1.2022 alkaen.