Aloitteet

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Aloitteet

Aloitteet

Valtuustoaloitteet

Päivämäärä/

asianumero

Aloitteen jättäjä Aloite Edelliset käsittelijät Seuraava käsittelijä Tila

10.11.17/362

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Hyvinvointisuunnitelman tavoite; Monipuolisen liikuntapaikkaverkoston ylläpitämisen ja omaehtoisen vapaa-ajan liikunnan lisäämisen” Ulkoiluvälineiden hankkiminen ja kuntorappujen rakentaminen esim. Välimäkeen

Kvalt

26.5.21 § 17

Kvalt

20.6.22 § 32

 

 

 

 

 

loppuun

käsitelty

 

 

 

 

 

7.9.18/229

Keskustan valtuustoryhmä

Uimahallin toimintojen kehittäminen

Kvalt 26.5.21 § 17

Kvalt 20.6.22 § 32

 

loppuun

käsitelty

11.9.20/310

Keskustan valtuustoryhmä

Isoonkyröön elinvoimayhtiö

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto

22.11.2021 § 39

13.12.2021 § 43

Khall

20.12.2021 § 254

Kvalt

24.2.2022 § 3

Khall

19.04.2022 § 64 

Kvalt

20.6.22 § 32

 

loppuun

käsitelty

18.12.20/471

Tarkastuslautakunta

Puhelinkulukorvaukset ja niistä luopuminen valtuustokauden vaihtuessa v. 2021

Khall

21.6.2021 § 105

29.6.2021 § 132

Kvalt 9.8.21 § 37

 

loppuun

käsitelty

18.12.20

SDP valtuustoryhmä

Reinilänkosken maisemointi

Kvalt 26.5.21 § 17

Tekninen

lautakunta

7.6.2022 § 54

Kvalt 20.6.22 § 32

 

kesken

14.1.21

Vanhusneuvosto

Elintarvikealan myymälä

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto 6.4.21 § 13

Kvalt

20.6.22 § 32

 

loppuun

käsitelty

22.2.21

Keskustan valtuustoryhmä

Uuden rivitalon rakentaminen Tervajoelle

Kvalt

20.6.22 § 32

 

loppuun

käsitelty

22.2.21

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Piiloluolantie-Vainiontie-Areenatie -risteyksen liikennejärjestelyjen  parantaminen

Tekninen

lautakunta

23.11.2021 § 126

Kvalt

20.6.22 § 32

 

loppuun

käsitelty

29.4.2021

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Yksi koulupiiri Isoonkyröön

Sivistys-

lautakunta

23.11.2021 § 62 

Kvalt

20.6.22 § 32

 

 

loppuun

käsitelty

29.4.2021

Keskustan valtuustoryhmä

Opiskelustipendin hakumahdollisuus ammattikoululaisille

Sivistys-

lautakunta

17.06.2021 § 39 

Kvalt

20.6.22 § 32

 

loppuun

käsitelty

26.5.2021

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Kuntalais- ja valtuustoaloitteiden ottaminen viipymättä käsittelyyn

Khall

30.5.2022

Kvalt

20.6.22 § 32

 

loppuun

käsitelty

26.5.2021

Keskustan valtuustoryhmä

Lapsille suunnatun kotipalvelutyöntekijän toimen perustaminen ja ilmaisen kotipalvelun tarjoaminen lapsiperheille

Perusturva-

lautakunta 25.08.2021 § 37

Kvalt

20.6.22 § 32

 

loppuun

käsitelty

9.9.2021

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Osoitenumeroinnin korjaaminen Valtaalan koulu

Kvalt

20.6.22 § 32

 

kesken

11.11.2021

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Rakennusprosessin vaiheiden selkiyttäminen hakijalle

Ympäristö-

lautakunta 14.12.2021 § 69

Kvalt

20.6.22 § 32

 

loppuun

käsitelty

13.12.2021

Keskustan valtuustoryhmä

Epäasiallisen käytöksen käsitteleminen luottamuselimissä -opas

Khall

14.3.22 § 34

Kvalt

20.6.22 § 32

 

loppuun

käsitelty

13.12.2021

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Kotihoidontuen kuntalisä

Sivistys-

lautakunta 

15.3.2022 § 19

Khall

28.3.2022 § 56

Kvalt

20.6.22 § 32

Sivistys-

lautakunta

9.5.2023 § 28

 

kesken

13.12.2021

Keskustan valtuustoryhmä

Valtuustoaloite Isonkyrön kunnan lapsiperheiden hyväksi ja kunnan houkuttelevuuden lisaäämiseksi

Sivistys-

lautakunta

15.3.2022 § 18

Khall

28.3.2022 § 55

Kvalt

20.6.22 § 32

 

loppuun

käsitelty

24.2.2022

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Valtuustoaloite turvatusta kesälomasta pienille koululaisille

Sivistysltk

15.3.2022 § 20

Sivistysltk

12.4.2022 § 29

Sivistysltk

28.9.2022 § 69

Sivistysltk 

21.2.2023 § 9

kvalt

kesken

12.05.2022

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Valtuustoaloite koulupaikkojen kuljetusrajojen uudelleenmäärittämi-

seksi

Sivistysltk 

28.9.2022 § 72

 

kesken

20.06.2022

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Valtuustoaloite erityistä tukea vaativien lasten ja nuorten perheitten tukemiseksi

Sivistysltk 

28.9.2022 § 71

Perusturva-

lautakunta 

15.9.2022 § 30

Hyvinvointi-

lautakunta

11.5.2023 § 26

 

 

 

kesken

13.10.2022

Nuorisovaltuusto

Kouluteiden turvallisuus

 

Tekninen

ltk

kevät 2023

kesken

13.10.2022

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Valtuustoaloite Vainiontien ja Piiloluolantien risteyksen turvallisuuden parantamiseksi

 

Tekninen ltk

alkuvuosi 2023

kesken

14.11.2022

Keskustan valtuustoryhmä

Valtuustoaloite Hypäjän-(Bengs)kosken virtausenergian muuttaminen sähköenergiaksi

 

ympäristö-

ltk

kevät 2023

kesken

14.11.2022

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Isonkyrön kunnan tiedotusstrategia

 

Khall

kevät 2023

kesken

14.11.2022

Keskustan valtuustoryhmä

Yleisestä nallesta omaksi maskotiksi

 

 

kesken

19.12.2022

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Valtuustoaloite Isonkyrön kunnan organisaatiorakenteen kehittämisestä ja tehostamisesta

 

 

kesken

19.12.2022

Keskustan valtuustoryhmä

Valtuustoaloite omavastuun poistamiseksi kunnan hoidossa olevien yksityisteiden hoitokunnilta

Tekninen

lautakunta

14.3.2023 § 37

Khall

kesken

23.02.2023

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Valtuustoaloite asukasbudjetoinnista

Hyvinvointi-lautakunta 11.5.2023 § 27

 

Kesken

 

 

 

Kuntalaisaloitteet

Kuntalaisaloitteen voit tehdä täältä.

Päivämäärä/

asianumero

 

Aloitteen jättäjä

 

Aloite Edelliset käsittelijät Seuraava käsittelijä Tila

2.5.18/132

Kai Lehtimäki, Sami Saari

Uimahalli esteettömäksi vammaisille

Kvalt 26.5.21 § 17

Kvalt 20.6.22 § 33

 

 

loppuun

käsitelty

30.11.18/302

Isonkyrön keskustan koulun vanhempain-yhdistys

Aloite aidan saamiseksi Kyrööntien ja Knaapilantie kohtaan keskustan koulun oppilaiden välituntien turvaamiseksi

Kvalt 26.5.21 § 17

Kvalt 20.6.22 § 33

 

loppuun

käsitelty

2.8.19/165

Erkki Kuusikko ja Jaakko Pukkinen

Kiinteistöveroselvityksen tekeminen

Kvalt 26.5.21 § 17

Kvalt 20.6.22 § 33

Ympäristöltk

25.4.2023 § 18

  kesken

 

12.8.19/166

 

Heli Katajamäki

Koulutien turvallisuuden tarkistus ja parantaminen (Kylkkälän koululle)

Kvalt 26.5.21 § 17

Kvalt 20.6.22 § 33

 

kesken

12.9.19/242

Kylkkälän koulu ja päiväkoti Pikku-Tervakko

Kouluteiden turvallisuuden parantamisesta Kylkkälässä

Kvalt 26.5.21 § 17

Kvalt 20.6.22 § 33

  kesken

2.9.19/222

Liisa Vaismaa +

82 muuta allekirjoittajaa

Kuntoportaat Välimäen kallioille, koulukeskuksen läheisyyteen, koululaisten ja kuntalaisten käyttöön

Kvalt 26.5.21 § 17

Toimenpide-

lupapäätös 8.2.2022, hakija Eläkeliitto Isonkyrön yhdistys ry

Kvalt 20.6.22 § 33

 

loppuun

käsitelty

27.1.20/28

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä Marjo Mäkinen, Sami Nikula, Matti Latvakoski ja Erkki Kuusikko

Ulkoliikuntapuisto

Kvalt 26.5.21 § 17

Kvalt 20.6.22 § 33

 

loppuun

käsitelty

16.3.20/113

Vastuuopettaja Niina Luukela, valinnaisaineen oppilaat 19 ja Keskustan koulu

Välitunneille tekemistä

kv 26.5.21 § 17

Kvalt 20.6.22 § 33

 

loppuun

käsitelty

25.3.20/130

Elisabeth Killinen

Kuntorata Isonkyrön koulukeskuksen viereen

kv 26.5.21 § 17

Kvalt 20.6.22 § 33

 

loppuun

käsitelty

11.01.2021

Johanna Perttilä

Tekojää Isoonkyröön

Tekninen lautakunta

6.4.2021 § 44 

Kvalt 20.6.22 § 33

 

loppuun

käsitelty

26.1.2021

Sanna Keko

Koirapuisto

Tekninen

lautakunta

7.12.2021 § 137

Kvalt 20.6.22 § 33

Elinkeino-

ja kaavoitus-

jaosto 27.6.22 § 23

Kunnanhallitus

8.8.2022 § 132

 

kesken

2.2.2021

Erkki Kuusikko

Rekisteriselote

Tekninen 

lautakunta

6.4.2021 § 40

Kvalt 20.6.22 § 33

 

loppuun

käsitelty

11.3.2021

Helena Tuuri-Tammela

Työperäisten sairauksien ennaltaehkäisy Kvalt 20.6.22 § 33  

loppuun

käsitelty

25.3.2021

Erkki Kuusikko

Autopaikka- ja lämmitystolppamaksut

Tekninen lautakunta

07.12.2021 § 136

Kvalt 20.6.22 § 33

 

loppuun

käsitelty

9.4.2021

Eläkeliitto Isonkyrön yhdistys ry

Vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen sihteerin nimeämisen osalta

Perusturva-

lautakunta

5.5.2021 § 18

Kunnan-

hallitus

14.02.22 § 27

Kvalt 20.6.22 § 33

 

loppuun

käsitelty

15.4.2021

Heidi Björkman

Kunnan työntekijöiden palkitseminen

Henkilöstö-

jaosto

15.11.2021 § 50

Kvalt 20.6.22 § 33

  loppuun käsitelty

29.4.2021

Tolkin alueen asukkaat (13 hlöä)

Tolkintien hulevesien johtaminen

Tekninen lautakunta

23.11.2021 § 125

Kvalt 20.6.22 § 33

 

loppuun

käsitelty

1.6.2021

Isonkyrön Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaat 2021

Kunnanvaltuuston kokousten livestriimaus

Khall 30.5.2022

Kvalt 20.6.22 § 33

 

loppuun

käsitelty

13.7.2021

Maija Leppäniemi

Hidasteita Tolkintielle

Tekninen lautakunta 22.2.2022 § 24

Kvalt 20.6.22 § 33

 

loppuun

käsitelty

4.10.2021

Hannu Erkkilä

Viitakoskentien jalankulkusilta

Kvalt 20.6.22 § 33

Tekninen lautakunta 

kesken
11.11.2021

200 nuorta allekirjoittanutta

Adressi urheilukentän katsomon säilyttämiseksi

Kunnan-

valtuusto 11.11.2021 § 56

 

loppuun

kästelty

16.12.2021

Erkki Kuusikko

Valtuusto- ja kuntalausaloitteiden seuranta

Kunnan-

hallitus 30.5.2022

Kvalt 20.6.22 § 33

 

loppuun

käsitelty

25.1.2022

Erkki Kuusikko

Katuvalaistuksen vaihto LED-lamppuihin tai valaisimiin

Tekninen lautakunta 5.12.2022 § 113

 

kesken

9.2.2022

Erkki Kuusikko

Henkilöstön yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kohtelu

YT-toimikunta

13.3.2023 § 3

Henkilöstö-

jaosto

17.4.2023 § 3

kunnan-

valtuusto

kesken
9.2.2022

Erkki Kuusikko

Pysäkkitien kadun ja hulevesijärjestelmän suunnittelun aikaistaminen

 

  kesken
1.6.2022

Erkki Kuusikko

Uimahallin pihan asfaltin kunnostus

 

Tekninen lautakunta

31.1.2023

kesken
8.8.2022

Ismo Nuuja, Katri Nuuja, Kalle Nuuja

Hangasnevan kosteikkoalueen suojelun edistäminen

Ympäristö-lautakunta 

27.9.2022 § 88
 

 

kesken
12.12.2022

Erkki Kuusikko

Vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen uudistaminen

 

 

 

Kesken

26.3.2023

Lehmäjoen kyläyhdistys

Kuntalaisaloite rivitalon rakentaminen Lehmäjoelle

 

 

Kesken

27.4.2023

Jenni Jaatinen

Sisäliikuntatilojen vuorot

 

 

Kesken