Aloitteet

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Aloitteet

Aloitteet

Valtuustoaloitteet

Päivämäärä/

asianumero

Aloitteen jättäjä Aloite Edelliset käsittelijät Seuraava käsittelijä Tila

18.12.2020

SDP valtuustoryhmä

Reinilänkosken maisemointi

Kvalt 26.5.21 § 17

Tekninen

lautakunta

7.6.2022 § 54

Kunnanvalt. 20.6.22 § 32

Kunnanvalt.

15.6.2023 § 22

Kunnanvalt

13.6.2024 § 16

 

lopppuun

käsitelty

9.9.2021

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Osoitenumeroinnin korjaaminen Valtaalan koulu

Kunnanvalt.

20.6.22 § 32

Kunnanvalt.

15.6.2023 § 22

Tekninen

lautakunta

20.6.2023

§ 64

Kunnanvalt

13.6.2024 § 16

 

loppuun

käsitelty

13.12.2021

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Kotihoidontuen kuntalisä

Sivistys-

lautakunta 

15.3.2022 § 19

Kunnanh.

28.3.2022 § 56

Kunnanvalt.

20.6.22 § 32

Sivistys-

lautakunta

9.5.2023 § 28

Kunnanvalt.

15.6.2023 § 21

Sivistys-

lautakunta

28.9.2023

§ 64

Kunnanhall.

25.10.2023

§ 192

Kunnanvalt.

9.11.2023 § 47

Kunnanvalt

13.6.2024 § 16
 

 

loppuun

käsitelty

24.2.2022

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Valtuustoaloite turvatusta kesälomasta pienille koululaisille

Sivistysltk

15.3.2022 § 20

Sivistysltk

12.4.2022 § 29

Sivistysltk

28.9.2022 § 69

Sivistysltk 

21.2.2023 § 9

Kunnanvalt.

15.6.2023 § 22

 

loppuun

käsitelty

12.05.2022

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Valtuustoaloite koulupaikkojen kuljetusrajojen uudelleenmäärittämi-

seksi

Sivistysltk 

28.9.2022 § 72

Kunnanvalt.

15.6.2023 § 22

 

loppuun

käsitelty

20.06.2022

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Valtuustoaloite erityistä tukea vaativien lasten ja nuorten perheitten tukemiseksi

Sivistysltk 

28.9.2022 § 71

Perusturva-

lautakunta 

15.9.2022 § 30

Hyvinvointi-

lautakunta

11.5.2023 § 26

Kunnanvalt.

15.6.2023 § 22

 

 

 

loppuun

käsitelty

13.10.2022

Nuorisovaltuusto

Kouluteiden turvallisuus

Kunnanvalt.

15.6.2023 § 22

 

Kunnanvalt

13.6.2024 § 16

 

 

kesken

13.10.2022

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Valtuustoaloite Vainiontien ja Piiloluolantien risteyksen turvallisuuden parantamiseksi

Kunnanvalt. 

15.6.2023 § 22

Tekninen 

lautakunta

14.5.2024 § 37

Kunnanvalt

13.6.2024 § 16

Elinvoima- ja kaavoitus-

jaosto

 

kesken

14.11.2022

Keskustan valtuustoryhmä

Valtuustoaloite Hypäjän-(Bengs)kosken virtausenergian muuttaminen sähköenergiaksi

Kunnanvalt.

15.6.2023 § 22

Ympäristö-lautakunta 14.11.2023 § 67

Kunnanvalt

13.6.2024 § 16

 

loppuun

käsitelty

14.11.2022

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Isonkyrön kunnan tiedotusstrategia

Kunnanvalt.

15.6.2023 § 22

Kunnan-

hallitus

27.11.2023

§ 212

Kunnanvalt

13.6.2024 § 16

 

kesken

14.11.2022

Keskustan valtuustoryhmä

Yleisestä nallesta omaksi maskotiksi

Kunnanvalt.

15.6.2023 § 22

 

loppuun

käsitelty

19.12.2022

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Valtuustoaloite Isonkyrön kunnan organisaatiorakenteen kehittämisestä ja tehostamisesta

Kunnanvalt.

15.6.2023 § 22

Henkilöstöjaosto 29.4.2024 § 7 

Kunnanvalt 13.6.2024 § 16

 

 

loppuun

käsitelty

19.12.2022

Keskustan valtuustoryhmä

Valtuustoaloite omavastuun poistamiseksi kunnan hoidossa olevien yksityisteiden hoitokunnilta

Tekninen

lautakunta

14.3.2023 § 37

Kunnanh.

29.5.2023 § 98

Kunnanvalt.

15.6.2023 § 22

Ratkaistu

TA 2024 yhteydessä

Kunnanvalt

13.6.2024 § 16

 

loppuun

käsitelty

23.02.2023

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Valtuustoaloite asukasbudjetoinnista

Hyvinvointi-lautakunta 11.5.2023 § 27

Hyvinvointi-

lautakunta

7.5.2024 § 24

Kunnanvalt

13.6.2024 § 37

 

loppuun

käsitelty

15.6.2023 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Valtuustoaloite yksityisteiden kehittäminen Isossakyrössä

Tekninen lautakunta 7.11.2023 § 121

Maksuton

infotilaisuus 15.11.2023

Kunnanvalt 13.6.2024 § 37

 

loppuun

käsitelty

15.6.2023 Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

Valtuustoaloite viranhaltijoiden päätösmenettelyä koskevan ohjeen laatimiseksi

Kunnanvalt 13.6.2024 § 37

Valmistelu

Julkaisu

v. 2024 aikana

kesken

15.6.2023 Keskustan valtuustoryhmä

Valtuustoaloite pienelle isokyröläiselle isokyröläinen lahja

Isonkyrön kunta mukana MLL:n jakamassa rotinapussissa paikallisen yrityksen tuotteilla

 

Kunnanvalt 13.6.2024 § 37

 

loppuun

käsitelty

15.6.2023 Keskustan valtuustoryhmä

Valtuustoaloite sähköinen ilmoitustaulu

Kunnanvalt

13.6.2024 § 37

Valmistelu

kesken

9.11.2023 Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

Valtuustoaloite Isonkyrön kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman ja vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen uudistaminen

Kunnanvalt 13.6.2024 § 37

Tekninen 

lautakunta

2024

kesken

9.11.2023 Keskustan valtuustoryhmä

Valtuustoaloite yhteistyötä yli toimirajojen

Hyvinvointi- ja sivistysltk yhteistyö esim. yhteinen iltakoulu, päihdeluennot

 

Kunnanvalt

13.6.2024 § 37

 

loppuun

käsitelty

22.2.2024 Isonkyrön Kokoomuksen valtuustoryhmä

Valtuustoaloite kuntoportaiden talvikunnossapito

 

Tekninen

lautakunta

syksy 2024

 

13.6.2024 Keskustan valtuustoryhmä

Valtuustoaloite isokyröläinen vanhemmuuspakkaus

 

valmistelu

 

13.6.2024 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Esports-tapahtuma Isoonkyröön

 

valmistelu

 

 

 

 

Kuntalaisaloitteet

Kuntalaisaloitteen voit tehdä täältä.

Päivämäärä/

asianumero

 

Aloitteen jättäjä

 

Aloite Edelliset käsittelijät Seuraava käsittelijä Tila

 

12.8.19/166

 

yksityinen henkilö

Koulutien turvallisuuden tarkistus ja parantaminen (Kylkkälän koululle)

Kunnanvalt. 26.5.21 § 17

Kunnanvalt. 20.6.22 § 33

Kunnanvalt.

15.6.2023 § 23

Kunnanvalt

13.6.2024 § 15

 

loppuun

käsitelty

12.9.19/242

Kylkkälän koulu ja päiväkoti Pikku-Tervakko

Kouluteiden turvallisuuden parantamisesta Kylkkälässä

Kunnanvalt. 26.5.21 § 17

Kunnanvalt. 20.6.22 § 33

Kunnanvalt.

15.6.2023 § 23

Kunnanvalt

13.6.2024 § 15

 

loppuun

käsitelty

9.2.2022

yksityinen henkilö

Pysäkkitien kadun ja hulevesijärjestelmän suunnittelun aikaistaminen

Kunnanvalt.

15.6.2023 § 23

Huomioitu

TS 2026

Kunnanvalt

13.6.2024 § 15

 

 

loppuun

käsitelty

12.12.2022

yksityinen henkilö

Vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen uudistaminen

Kunnanvalt.

15.6.2023 § 23

Kunnanvalt

13.6.2024 § 15

Tekninen

ltk

 

 

Kesken

16.4.2023

Lehmäjoen kyläyhdistys

Kuntalaisaloite rivitalon rakentaminen Lehmäjoelle

Kunnanvalt 13.6.2024 § 15

 

loppuun

käsitelty

27.4.2023

yksityinen henkilö

Sisäliikuntatilojen vuorot

Hyvinvointiltk 2.10.2023 § 46

Kunnanvalt

13.6.2024 § 15

 

 

loppuun

käsitelty

 

29.6.2023

yksityinen henkilö

Kuntalaisaloite jätevesijärjestelmän

parantamiseksi

Huomioitu

TA 2024

Kunnanvalt

13.6.2024 § 15

 

loppuun

käsitelty

11.7.2023

yksityinen henkilö

Työsuhdepolkupyöräetu sähköpyörän hankkimiseksi Isonyrön kunnan työntekijöille

Henkilöstö-

jaosto 

27.11.2023 § 24

Kunnanvalt

13.6.2024 § 15

 

loppuun

käsitelty

21.9.2023

yksityinen henkilö

Epassi Isonkyrön varhaiskasvatuksen työntekijöille 

Henkilöstö-

jaosto 27.11.2023 § 23

Kunnanvalt

13.6.2024 § 15

 

loppuun

käsitelty

25.9.2023

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Kuntalaisaloite Isonkyrön kunnan organisaatiorakenteen kehittämisestä ja tehostamisesta

Henkilöstö-

jaosto

29.4.2024 § 7

Kunnanvalt

13.6.2024 § 15

 

loppuun

käsitelty

11.12.2023

Erkki Kuusikko

Hallintosäännön muutos

Kunnanvalt

13.6.2024 § 15

Valmistelu

kesken

11.1.2024

Erkki Kuusikko

Isonkyrön kunnan ilmastosuunnitelman laatiminen

 

Ympäristö-

lautakunta

 
22.2.2024

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Valtuustoaloite kuntoportaiden talvikunnossapito

 

Tekninen

lautakunta

syksy 2024

kesken
3.6.2024

Erkki Kuusikko

Kuntalaisaloite maksuttoman lukiokoulutuksen turvaamiseksi Kyrönmaan lukiossa

 

Sivistys-

lautakunta

syksy 2024

 
12.6.2024

Pirkko Viljanmaa

Kuntalaisaloite: Unohdettu Pappilansaari